Lovprogram med klart fokus på en stram udlændingepolitik

04-10-2016

Traditionen tro, har regeringen i dag offentliggjort sit lovprogram for det kommende folketingsår i forbindelse med Folketingets åbning. Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg leverer 17 lovforslag til lovprogrammet.

”Den gennemgående linje i lovforslagene er, at vi fortsat skal føre en stram, konsekvent og realistisk udlændingepolitik. Danmark skal selvfølgelig hjælpe dem, der har behov for beskyttelse, men det er mit klare mål, at så få som muligt søger asyl i Danmark, og at afviste asylansøgere og kriminelle udlændinge forlader Danmark hurtigst muligt”, siger udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg.

Frem mod jul vil udlændinge-, integrations- og boligministerens del af lovprogrammet især være præget af stramninger på udlændingepolitikken.

Inger Støjberg vil bl.a. fremsætte lovforslag, der indfører en offentlig liste med navngivne, omrejsende religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at rejse ind i Danmark, fordi de må anses for at være en trussel mod den offentlige orden i Danmark. Det skal ikke længere være muligt for omrejsende, ekstremistiske imamer og andre forkyndere at rejse til Danmark og opfordre til radikalisering og vold.

Men også lovforslagene om en styrkelse af kontrollen med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste samt stramning af udvisningsreglerne, så flere kriminelle udlændinge kan udvises, vil være at finde i lovprogrammet inden jul.

Herudover vil udlændinge-, Integrations- og boligministeren præsentere forslag, der styrker det erhvervsrettede fokus på danskuddannelsen til voksne udlændinge, der er en opfølgning på topart- og trepartsaftalerne mellem hhv. regeringen og KL og regeringen og LO og DA fra marts 2016. Og så vil der komme forslag til effektivisering af den almene boligsektors drift.

Læs Udlændinge- Integrations og Boligministeriets bidrag (pdf) (nyt vindue)

For yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,