Inger Støjberg drøfter igu med brancheorganisationer

03-11-2016

Det er lagt op til en uformel snak om integrationsgrunduddannelsen (igu), når udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg i dag inviterer til kaffemøder med en række brancheorganisationer.

Formålet med møderne er, at ministeren kan bidrage til at skabe opmærksomhed om igu-ordningen og de muligheder, den indebærer, og samtidig give brancherne mulighed for at fortælle om de erfaringer, man i virksomhederne har høstet vedrørende igu.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:

”Jeg er meget glad for at få en uformel snak med brancheorganisationerne, så jeg kan høre om deres forventninger til igu'en. Virksomhederne spiller en helt central rolle i indsatsen for at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. Så det er vigtigt for mig, at virksomhederne dels har hørt om igu'en, og at vi samtidig får en tilbagemelding på, hvordan vi kan få ordningen udbredt.”

Brancheorganisationerne repræsenterer virksomheder i alle størrelser, og både brancher, hvor der allerede er erfaring indenfor integration, og brancher, hvor der kan være et særligt potentiale for at tage del i integrationsopgaven.

Inger Støjberg holder møder med GLS-A (Gartneri-, Land-, og Skovbrugets Arbejdsgivere), De Samvirkende Købmænd (DSK), HORESTA (hotel-, restaurant- og turisterhvervet), Danske Service og Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD).

Yderligere oplysninger

Jesper Wodschow Larsen, Presseansvarlig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, , tlf. 72 14 21 00, 

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,