Tilliden er højest blandt nydanskere, som er gode til dansk

01-03-2016

Nydanskere har generelt lavere tillid til andre end etniske danskere. Nydanskere har størst tillid, når de blandt andet bor i områder med overvejende etniske danskere, er gode til dansk og udfører frivilligt arbejde som medlem af foreninger.

Nyhedsbrev: Integration i tal, nr. 1, 1. marts 2016

Social tillid – dvs. tillid til andre mennesker – er en central del af begrebet social kapital. Tanken er, at en høj grad af social tillid fremmer samarbejde mellem borgerne, fordi den enkelte stoler på sine samarbejdspartnere. Social tillid er derfor væsentligt for, at et samfund kan fungere. I denne artikel beskrives nydanskeres sociale tillid, og hvad der har betydning for graden af tillid. Artiklen bygger på resultater fra Medborgerskabsundersøgelsen i 2014 (se faktaboks 1).

Undersøgelsen viser, at voksne indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse generelt har betydeligt lavere tillid til andre mennesker end personer med dansk oprindelse (i resten af artiklen også betegnet henholdsvis nydanskere og etniske danskere). Andelen af nydanskere, som har svaret, at man kan stole på de fleste mennesker, er 41 pct. Blandt etniske danskere ligger andelen på 65 pct.

Hver tredje nydansker, som bor i et område med en høj koncentration af andre nydanskere, har svaret, at de har tillid til andre mennesker. Blandt nydanskere, som bor i områder med overvejende etnisk danske beboere, svarer næsten hver anden, at man kan stole på de fleste mennesker.

Er man som nydansker medlem af en forening, så har man også i større omfang tillid til andre mennesker.

I undersøgelsen er der påvist en sammenhæng mellem identitet og tillid. Lidt over halvdelen af de nydanskere, der føler sig som danskere, mener, at man kan stole på de fleste. Det samme gælder for de nydanskere, der slet ikke har problemer med dansk.

Danmark er et af de lande, hvor flest borgere har tillid til andre mennesker. Tidligere undersøgelser viser, at ikke-vestlige indvandrere tilpasser sig det højere tillidsniveau i Danmark og andre vesteuropæiske lande, som de er indvandret til.[1]


 

[1] Dinesen, P. T. (2011). Ph.D.-afhandling: When in Rome, Do as the Romans Do?, Politica.

Faktaboks 1: Medborgerskabsundersøgelsen i 2014

Tillid afhænger af køn og alder

Nydanskere har generelt betydeligt lavere tillid til andre mennesker, end etniske danskere har. Andelen af indvandrere, som har svaret, at man kan stole på de fleste mennesker, ligger på 41 pct. Blandt etniske danskere ligger andelen på 65 pct., jf. figur 1.

Figur 1 og figur 2

Indvandrermænd og -kvinder har svaret nogenlunde ens, henholdsvis 41 pct. for mænd og 40 pct. for kvinder. Efterkommermænd og -kvinder ligger begge på 40 pct. Forskellen er lidt større blandt etniske danskere, hvor henholdsvis 62 pct. af mændene har svaret, at man kan stole på de fleste mennesker, mod 67 pct. af kvinderne.

35 pct. af unge efterkommere mellem 18 og 29 år har tillid til andre mennesker, mens tallet er 53 pct. blandt de ældre efterkommere på over 30 år, jf. figur 2. Blandt indvandrere har omkring 40 pct. i begge aldersgrupper tillid til andre. For etniske danskere er tilliden langt højere, især blandt de unge. 69 pct. af de etnisk danske unge mellem 18 og 29 år har tillid til andre mennesker sammenlignet med 64 pct. af de ældre etniske danskere.

Tillid afhænger af bopæl

Hvis man som nydansker bor i områder med en høj koncentration af andre nydanskere, har man sjældnere tillid til andre mennesker. I disse områder har 36 pct. af nydanskere svaret, at man kan stole på de fleste mennesker. Til sammenligning har 54 pct. af nydanskere, som bor i områder med ingen eller næsten ingen nydanskere, tillid til andre mennesker, jf. figur 3.

Figur 3: Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse

Tilliden er højest blandt nydanskere, der føler sig som danskere eller kan dansk

Nydanskere, der føler sig som danskere, har i 55 pct. af tilfældene svaret, at man kan stole på fleste mennesker. Andelen, som har svaret, at man ikke kan være forsigtig nok, stiger i takt med, at man føler sig som indvandrer eller tilhørende en religiøs gruppe.

Blandt nydanskere, som slet ikke har problemer med dansk, har 55 pct. ligeledes svaret, at man kan stole på de fleste. I takt med at man har større problemer med dansk, så falder andelen, som har tillid til andre mennesker, jf. figur 4.

Figur 4: Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse fordelt på "Problemer med at forstå dansk" og social tillid, 2014, pct.

Tillid er størst blandt nydanskere, som er medlem af en forening

Nydanskere, som er medlem af en forening, har oftere tillid til andre mennesker. Det samme gælder for etniske danskere. Blandt nydanskere, som er medlem af en forening, svarer 54 pct., at de har tillid til andre mennesker, mens andelen kun er 40 pct. blandt nydanskere, som ikke er medlem af en forening. De tilsvarende tal blandt etniske danskere er henholdsvis 77 pct. og 54 pct., jf. figur 5.

Figur 5: indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse fordelt på medlemsskab