Inger Støjberg: Alle sikkerhedsforanstaltninger på Kærshovedgård skal på plads

08-03-2016

Efter indstilling fra Udlændingestyrelsen har integrationsminister Inger Støjberg valgt at fravige planloven ved etableringen af Udrejsecenter Kærshovedgård.

I forbindelse med regeringens asylpakke, der blev fremlagt den 20. november 2015, blev det besluttet at etablere et nyt udrejsecenter på Kærshovedgård for personer, der har fået endeligt afslag på asyl, samt gruppen af udvisningsdømte og personer på tålt ophold.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg har nu besluttet at gøre brug af udlændingelovens § 37 f i forbindelse med etableringen af udrejsecenteret. Paragraffen giver ministeren mulighed for at fravige planloven og byggeloven i særlige tilfælde.

I forhold til Kærshovedgård skal fravigelsen af planloven blandt andet sikre, at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er på plads til tiden. Det ville kunne tage adskillige måneder at få de nødvendige tilladelser efter planloven og byggeloven, men de første beboere forventes at flytte ind allerede i løbet af marts.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

”Jeg er meget opmærksom på, at nogle af naboerne i området er utrygge ved det kommende udrejsecenter, og derfor kan vi ikke vente flere måneder på, at alle sikkerhedsforanstaltninger er på plads. Det skal der være helt styr på, så beboerne i området kan føle sig trygge.”

Udrejsecenteret skal huse op til 600 indkvarteringspladser, og der vil blive etableret en række sikkerhedsforanstaltninger, bl.a. opsætning af hegn, sektionering og elektronisk adgangskontrol.

I løbet af marts indkvarteres personer, der har fået endeligt afslag på asyl, i de eksisterende bygninger. Når det nye pavillonbyggeri, hegn og sektionering er etableret i løbet af sommeren, overflyttes udvisningsdømte og personer på tålt ophold til udrejsecentret.

Kriminalforsorgen skal være hovedoperatør på centeret sammen med andre underoperatører, og der vil på samme måde som ved Udrejsecenter Sjælsmark blive etableret et tæt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og politiet med henblik på at opretholde sikkerhed, ro og orden i og omkring centret.

Fakta

Udlændingelovens § 37 f gør det muligt for udlændinge-, integrations- og boligministeren at fravige planloven og byggeloven i særlige tilfælde ved etablering af indkvarteringspladser til asylansøgere eller tilbageholdelsesfaciliteter. Indkvarteringscentrene vil i givet fald skulle tage størst muligt hensyn til omgivelserne.

Udlændingestyrelsen og politiet tager i videst muligt omfang hensyn til private og offentlige interesser ved anvendelsen af paragraffen og indgår så vidt muligt i en løbende dialog med de berørte parter.

Yderligere oplysninger

Presse- og Kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92,