Ekstra penge afsat til at få flygtninge hurtigt ud på virksomhederne

18-03-2016

Indsatsen for at få flygtninge hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet styrkes nu yderligere med 30 millioner kroner, som skal gøre kommunernes indsats mere effektiv. Målet er at bane vejen til job for flygtninge ved at styrke samarbejdet med virksomhederne og sikre et bedre match mellem den enkelte flygtning og efterspørgslen på det lokale arbejdsmarked.

Vejen til bedre integration går gennem arbejdsmarkedet. Det er også en af hjørnestenene i regeringens to- og trepartsforhandlinger, men allerede nu styrkes indsatsen for at målrette forløb, så den enkelte flygtnings kompetencer matches med, hvad der findes af arbejdspladser og ressourcer i de enkelte kommuner.

Der afsættes nemlig 30 mio. kroner over de næste tre år via satspuljeaftalen for 2016 til at forbedre kommunernes beskæftigelsesindsats rettet mod flygtninge. Pengene skal bruges til, at kommunerne fokuserer på indsatser, som virker. Det vil sige, at kommunerne i højere grad skal samarbejde med det lokale erhvervsliv for at skabe sammenhængende beskæftigelsesforløb ude på virksomhederne frem for i kursuslokaler.

Vores mål er at flygtninge og indvandrere hurtigst muligt skal kunne forsørge sig selv, og nu har vi sat ekstra midler af til, at kommunerne netop kan sætte fokus på at parre det den enkelte flygtning kan med den arbejdskraft, der efterspørges i lokalsamfundet. Nogle kommuner er allerede godt på vej med at løfte den opgave, mens det halter med den indsats andre steder. De kommuner får nu mulighed for at søge penge, så de kan blive bedre til at løfte den vigtige opgave, de står med, og som alle har brug for bliver løst så effektivt som muligt,” siger udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg.

Alle kommuner kan søge midler fra puljen, og 14-16 kommuner vil få mulighed for at få hjælp til at tilrettelægge forløb, hvor målet også er at kommunerne skal kunne løfte opgaven efter projektperiodens udløb.

Yderligere information og kontakt til kommuner

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92,