Stor forskel på kommuners beskæftigelsesindsats over for flygtninge

17-05-2016

En ny rapport fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet inddeler kommunerne på en femtrins-skala, der viser, hvor gode de er til at få flygtninge og familiesammenførte i job.

Det er dyrt at have flygtninge uden for arbejdsmarkedet.  Men der er stor forskel på, hvor hurtige de enkelte kommuner er til at få flygtninge og familiesammenførte i job, viser ny rapport. Rapporten sammenligner kommunernes indsats på tværs. Den skal bruges som pejlemærke for, hvilke 12-14 kommuner der skal have del af de 30 mio. kr. der er afsat til en styrkelse af området.

Og det betyder noget på bundlinjen. I år er der budgetteret med, at staten og kommunerne bruger 480 mio. kroner på beskæftigelsesrettet integration. Derfor er det vigtigt at vide, hvad der virker for at få flygtninge og familiesammenførte i job.

I rapporten sondres mellem to grupper. Den ene gruppe er ikke-vestlige indvandrere, der har været i Danmark i mere end tre år, og som har problemer ud over ledighed.

Den anden gruppe er flygtninge og familiesammenførte, der har været i Danmark i indtil tre år.

Den første gruppe er generelt sværest at få i job. Men der er op til ni måneders forskel på, hvor hurtigt de mest succesfulde kommuner er om at få dem i job, sammenlignet med de mindst succesfulde kommuner.

For nyankomne flygtninge og familiesammenførte er der op til fire måneders forskel på, hvor hurtigt det går i de mest succesfulde kommuner, sammenlignet med de mindst succesfulde kommuner.

Rapportens konklusioner vil, af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, indgå i vurderingen af, hvordan 30 millioner kroner fra satspuljeaftalen for 2016 bedst anvendes for at sikre en målrettet indsats for at få flygtninge og familiesammenførte i job.

Pengene skal give 12-14 kommuner en økonomisk hjælp til at styrke eller omlægge indsatsen.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

”Nu har vi fået et redskab, der viser, hvilke kommuner der gør det bedst, og hvad der konkret virker for at få flygtninge og familiesammenførte til at tage et arbejde. Det betyder, at kommunerne kan lære af hinanden, og så giver rapporten os et pejlemærke om, hvem der trænger til at få et tjek af indsatsen og få den gjort mere virksomhedsorienteret. Det vigtigste er stadig, at flygtninge hurtigt kommer ud på arbejdsmarkedet, så de kan forsørge sig selv.”

Rapporten er udarbejdet af KORA for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Hent rapporten Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92,