Kommunerne får nu en milliard kroner til boliger og integration

04-05-2016

Regeringen giver nu i alt en milliard kroner til at hjælpe kommunerne med at integrere og huse det store antal flygtninge, der er kommet til Danmark. Saltvandsindsprøjtningen er et samlet resultat af regeringens og KL’s topartsforhandlinger og blev her til eftermiddag godkendt af Folketingets Finansudvalg.

Der var under topartsforhandlingerne enighed om, at kommunerne har brug for ekstra hjælp til at håndtere det aktuelle flygtningepres. Derfor er der nu samlet set blevet afsat en milliard kroner, og kommunerne kan fra i dag søge midler fra to forskellige boligpuljer – målrettet henholdsvis almene boliger og midlertidige boliger.

Der er afsat 640 mio. kr. til at etablere små almene familieboliger med en billig husleje. Kommunerne er velkomne til at opføre større boliger, men mindst halvdelen af boligerne i det enkelte byggeri skal være mindre end 55 m2. Puljen fordeles med udgangspunkt i fordelingen af flygtninge mellem kommuner og med afsæt i den enkelte kommunes boligbehov. Kommunerne har fuld anvisningsret til boligerne, så de kan målrettes flygtninge. I alt kan der med denne pulje etableres op mod 10.000 nye boliger.

Og der er afsat 150 mio. kr. til statslig medfinansiering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge. Dette vil give kommunerne langt større fleksibilitet.

Udlændinge-, integrations og boligminister Inger Støjberg siger:

”Der er ikke nogen tvivl om, at det er en meget stor udfordring for kommunerne at finde boliger til de mange flygtninge, så jeg er rigtig glad for, at vi fik indgået en god aftale, som nu udmøntes. Regeringen giver hermed en markant økonomisk saltvandsindsprøjtning, som vil kunne mærkes. Både i forhold til boliger og i forhold til integration. Og som sidegevinst vil flere billige boliger komme alle med lave indtægter til gode.”

Også KL glæder sig over, at midlerne nu bliver frigivet. Mange kommuner er klar til at søge hurtigst muligt, fortæller Martin Damm:

”Mange kommuner står i akutte problemer med at skaffe tag over hovedet til de mange flygtninge, der er kommet til landet. Derfor var boliger meget højt prioriteret i forhandlingerne med regeringen, og derfor er det rigtig godt, at vi sammen med regeringen har sikret, at kommunerne kan komme i gang med at bygge. Men det er vigtigt at slå fast, at denne aftale kun er første skridt, da den fremtidige udfordring kan vise sig at være langt større. Derfor skal vi følge udviklingen i behovet for boliger tæt de kommende år, og vi ser frem til at fortsætte drøftelserne med regeringen til sommer under økonomiforhandlingerne.”

Udover midlerne til boliger er der i 2016 og 2017 indført 50 procent refusion af de udgifter, som kommunerne har til midlertidig indkvartering. Refusionen ydes inden for et loft på 2.000 kr. pr. måned pr. borger i midlertidig indkvartering.

Samtidig blev regeringen og KL under forhandlingerne enige om at forhøje det ekstraordinære integrationstilskud med 225 mio. kr.. Social- og Indenrigsministeriet har nu fordelt disse midler til kommunerne.

Læs mere om boligpuljerne (pdf) (nyt vindue)

For yderligere oplysninger:

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

KL pressekontakt, tlf. 33 70 33 33