Sommerferien kræver særlig opmærksomhed omkring genopdragelsesrejser

20-06-2016

Hvert år sendes unge mennesker på genopdragelsesrejser i deres forældres oprindelseslande, og der er en særlig stor risiko op til sommerferien. Derfor iværksætter Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet nye oplysningsindsatser for at kunne hjælpe unge, som er i fare for at blive sendt afsted mod deres vilje.

Lærere og vejledere i folkeskolen og på ungdomsuddannelser kan i deres daglige kontakt med børn og unge være de første til at opdage, at et barn eller en ung er i risiko for at blive sendt på genopdragelse i hjemlandet. Derfor har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udviklet et helt nyt informationsmateriale om genopdragelsesrejser til netop denne målgruppe. Formålet er at tilbyde disse faggrupper større indsigt i, hvad der er på spil ved genopdragelsesrejser, at vejlede om forpligtelser og handlemuligheder samt oplyse om, hvilke risici, de skal være opmærksomme på, når et barn eller en ung er i risiko for at blive sendt på et længerevarende ufrivilligt udlandsophold.

Materialet omfatter også gode råd til forældre, der overvejer at sende deres barn på et længere udlandsophold. Her sættes fokus på forældrenes pligter, barnets rettigheder og hvilke muligheder, der er for at få rådgivning.

Udlændinge-, integrations- og boligministeren udtaler:

”Hvert år i forbindelse med sommerferien ser vi, at unge mennesker tages ud af skolen og bliver sendt på genopdragelsesrejse. Nogle bliver efterladt i forældrenes oprindelsesland, andre vender først tilbage længe efter, at ferien er slut. Det er frygteligt, når unge mennesker mod deres vilje på denne måde bliver sendt afsted til et fremmed land, hvor de sommetider ikke kender nogen og dårligt taler sproget.  Det er meget muligt, at forældrene gør det, fordi de ikke kan håndtere eller acceptere den unges ungdomsliv i Danmark, men et tvangsophold i et fremmed land er et voldsomt indgreb i den unges liv og kan have store konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at vi klæder lærere og vejledere, som er helt tæt på de unge, på til at være opmærksomme og gribe ind i tide. Samtidig skal vi tage fat i forældrene og også sørge for, at unge ved, hvor de kan få hjælp.”

Materialet udgives som led i udmøntningen af National strategi mod æresrelaterede konflikter fra 2012 og er finansieret af satspuljemidlerne.

Etnisk Ung har desuden en aktuel kampagneindsats om genopdragelsesrejser, som er målrettet børn og unge, og som lige nu er tilgængelig på skoler og uddannelsessteder.

Se Etnisk Ungs kampagnefilm om genopdragelsesrejser på youtube.com (nyt vindue)

Fakta

Udenrigsministeriet oplyser, at de på nuværende tidspunkt har kendskab til 38 personer, der ufrivilligt befinder sig i udlandet enten på genopdragelsesrejse, i forbindelse med tvangsægteskab eller som efterladte ægtefæller og børn. Tallet er et skøn, og der kan være sager, som Udenrigsministeriet ikke har kendskab til.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om materialet, kan du sende en mail til Camilla Kronborg, Styrelsen for International Rekruttering og Integration: