Midlertidig grænsekontrol fortsætter frem til november 2016

01-06-2016

Danmark opretholder den midlertidige grænsekontrol frem til den 12. november 2016.

Sammen med Sverige, Tyskland, Østrig og Frankrig lagde Danmark i begyndelsen af maj pres på Europa-Kommissionen for at kunne opretholde grænsekontrollen i yderligere seks måneder.

Europa-Kommissionen og EU’s ministerråd har nu imødekommet dette ønske, så Danmark, Sverige, Tyskland, Østrig og Norge kan opretholde den midlertidige grænsekontrol.

Den danske regering har på den baggrund i dag oplyst Europa-Kommissionen, EU-Parlamentet og de øvrige medlemsstater om, at Danmarks grænsekontrol opretholdes indtil den 12. november 2016.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:

I den nuværende situation, hvor der stadig ikke er fundet en holdbar løsning for at sikre Europas ydre grænser, er jeg glad for, at vi nu har mulighed for at opretholde grænsekontrollen frem til i hvert fald den 12. november 2016. Vi er nødt til at passe på vores egne grænser, indtil der er fundet fælles løsninger i EU-regi.

Fakta

Siden den 4. januar 2016 er grænsekontrollen blevet forlænget seks gange indtil den 2. juni 2016. Kontrollen har fokus på grænsen mellem Danmark og Tyskland. Rådet har den 12. maj 2016 i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 29 (tidligere artikel 26) vedtaget en henstilling rettet til Østrig, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge om at opretholde den midlertidige grænsekontrol i 6 måneder fra henstillingens vedtagelse. For så vidt angår Danmark har Rådet henstillet, at grænsekontrollen gennemføres ved den dansk-tyske grænse.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg sendte den 2. maj 2016 sammen med sine kolleger fra Sverige, Tyskland, Østrig og Frankrig et brev til Europa-Kommissionen med en opfordring om at anmode EU’s ministerråd om at træffe beslutning om, at grænsekontrollen opretholdes i seks måneder.

Den 12. maj 2016 vedtog EU’s ministerråd, at Danmark, Sverige, Tyskland, Østrig og Norge kan opretholde grænsekontrollen i seks måneder.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,