Hjælp til udlændinge, der vil tilbage til oprindelseslandet

29-06-2016

Udlændinge, der gerne vil tilbage til hjemlandet, skal hjælpes på vej.

Udlændinge-, Integrations- og Boligminister Inger Støjberg har netop bevilget 1,5 millioner kroner til projekter og kampagner, der skal oplyse og hjælpe udlændinge i Danmark, som gerne vil vende hjem til deres oprindelsesland.

Udlændinge, der bor i Danmark, kan have et ønske om at vende tilbage til deres tidligere hjemland. Det kan være, at der har fundet en politisk og samfundsmæssig udvikling sted, som gør det muligt at vende hjem eller repatriere.  Det kan også være ældre indvandrere, der efter et langt arbejdsliv i Danmark ønsker at vende tilbage og tilbringe alderdommen i deres hjemland, eller udlændinge der aldrig er blevet integreret i det danske samfund, og som ønsker at vende tilbage til deres hjemlands kultur og samfundsnormer.

Der er derfor oprettet en pulje, hvor der uddeles 1,5 millioner kroner om året i perioden 2014-2017. Den skal bruges til at rådgive enkeltpersoner, så de har det bedst mulige grundlag at træffe en eventuel beslutning om repatriering. Der skal oprettes konkrete projekter, som blandt andet understøtter en informationsindsats målrettet grupper af udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund, samt udlændinge fra lande som hidtil kun har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen.

Desuden er der fokus på at tilbyde støttende aktiviteter til udlændinge, der overvejer repatriering, også efter at beslutningen er taget. Støttende aktiviteter kan fx være sundhedstjek, stillingtagen til medicin og evt. behandling i det nye land, samt erhvervsafklaring og evt. opkvalificering før repatriering finder sted.

Udlændinge-, Integrations- og Boligminister Inger Støjberg siger:

”For nogle udlændinge er det et stort ønske at vende tilbage til deres hjemland, men det kan være svært at overskue en flytning mellem lande, når man har boet i Danmark i en årrække. Derfor vil vi gerne hjælpe den enkelte med at træffe en god beslutning – til glæde for vedkommende selv og til gavn for det danske samfund. En del af disse mennesker er aldrig kommet til at føle sig som en naturlig del af Danmark, og så giver det jo bedst mening at vende hjem."

Fakta

Tre kommuner er blevet udvalgt til at få del i dette års pulje: Frederikshavn, Odense og København.

Midlerne skal anvendes i perioden 1. september 2016 til 31. august 2018.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen tlf. 61 98 33 92,