Kommuner får hjælp til at få flygtninge hurtigt ud på virksomheder

08-07-2016

Kommunernes indsats skal styrkes for at få flygtninge hurtigt i arbejde. Derfor fordeles nu 30 millioner kroner til de kommuner, hvor behovet er størst for at styrke den beskæftigelsesrettede indsats.

En række kommuner får tildelt proces- og konsulentstøtte til at tilrettelægge en beskæftigelsesrettet integrationsindsats. Fælles for de kommuner er, at de i deres ansøgning om støtte selv peger på, at deres nuværende indsats ikke er tilstrækkelig. Oplysningerne bekræftes i en ny benchmarkingundersøgelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Her bliver kommunerne kategoriseret efter, hvor gode de er til at få nytilkomne flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven i beskæftigelse.

Der lægges særlig vægt på at hjælpe de kommuner, som ifølge undersøgelsen er kategoriseret som mindst succesfulde, når det kommer til at få nytilkomne flygtninge i job. Samtidig skal kvaliteten styrkes i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Udlændinge-, Integrations- og Boligminister Inger Støjberg siger:

”Jeg er glad for, at pengene kan gå i retning af, hvor de gør mest gavn. Det er regeringens mål, at så mange flygtninge og familiesammenførte som muligt kommer ud på arbejdsmarkedet hurtigst muligt, så de kan forsørge sig selv. Og det er på arbejdsmarkedet den bedste integration foregår, så jeg er glad for, at der nu gives et løft til de kommuner, så det fokus bliver endnu skarpere ude i kommunerne.”

Pengene er en del af satspuljeaftalen for 2015.

Fakta

40 kommuner har søgt midler fra puljen, og 17 kommuner får hjælp til at tilrettelægge forløb, hvor målet også er, at kommunerne skal kunne løfte opgaven efter projektperiodens udløb.

De 17 kommuner fordelt på 15 ansøgninger:

 • Faaborg-Midtfyn
 • Brønderslev
 • Lejre
 • Randers, Norddjurs og Syddjurs
 • Holbæk
 • Assens
 • Helsingør
 • Nordfyns
 • Svendborg
 • Odense
 • Vesthimmerland
 • Sønderborg
 • Rebild
 • Skive
 • Favrskov

Hent rapporten Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92,