Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet betragter statsløsesagen som afsluttet for tidligere afdelingschef Kim Lunding

11-01-2016

Tidligere afdelingschef i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Kim Lunding er den 11. januar 2016 overgået til en stilling som kommitteret i Udlændingestyrelsen.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet finder ikke anledning til at foretage sig videre vedr. Kim Lunding i sagen om Statsløsekommissionens beretning, og ministeriet har ikke yderligere kommentarer i sagen.