Regeringen indfører midlertidig grænsekontrol

04-01-2016

Regeringen har besluttet at indføre midlertidig grænsekontrol fra den 4. januar 2016 kl. 12.

Kontrollen vil have fokus på grænsen mellem Danmark og Tyskland. Grænsekontrollen betyder, at personer, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, kan afvises ved indrejsen. Formålet er at skabe et bedre overblik over flygtninge- og migrantstrømmen og sikre ro og orden.

Grænsekontrollen er en konsekvens af den fortsat meget store tilstrømning af flygtninge og migranter til Europa. Indenfor Schengen-samarbejdet kan et medlemsland vælge at indføre grænsekontrol i ekstraordinære situationer. Det vurderer regeringen, at der på nuværende tidspunkt er tale om – set i lyset af situationen på grænsen mellem Danmark og Sverige, hvor flygtninge uden identifikationspapirer nu vil blive afvist. Dette gør det nødvendigt for Danmark at indføre skærpet kontrol, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg:

I de sidste fire måneder af 2015 rejste omkring 91.000 flygtninge og migranter ind i Danmark. Ud af disse søgte ca. 13.000 asyl her i landet, mens resten rejste videre. Nu har Sverige så trukket i håndbremsen, fordi presset er blevet for stort som følge af den førte udlændingepolitik. For at undgå kaotiske situationer i Danmark har regeringen nu besluttet at indføre midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse.

Det følger af Schengen-grænsekodeks artikel 23-25, at hvis der foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller indre sikkerhed, der kræver øjeblikkelig indgriben, kan en medlemsstat undtagelsesvis og straks genindføre grænsekontrol ved de indre grænser. En risiko for betydelig ophobning af personer uden lovligt ophold i hovedstadsområdet kan dermed begrunde midlertidig indførelse af grænsekontrol i Danmark. Det vurderes, at mange af de ca. 91.000 flygtninge og migranter ikke har været i besiddelse af hverken pas eller andre gyldige id-papirer. Derfor handler grænsekontrol mod syd også om at få identificeret personerne for at sikre, at migranter uden lovligt indrejsegrundlag kan afvises.

Grænsekontrollen vil foreløbig blive gennemført frem til den 14. januar 2016 med mulighed for forlængelse. Grænsekontrollen vil blive gennemført ved den dansk-tyske grænse i Jylland samt ved færgelejerne i Gedser, Rødby og Rønne og vil bestå af stikprøver, som baseres på løbende observation af trafikken over grænsen.

Den danske regering har i dag orienteret Europa-Kommissionen om beslutningen.

Læs regeringens brev til kommissionen (pdf) (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92,