Kortlægning af oplevede hadforbrydelser

25-01-2016

2,9 pct. af danskerne har oplevet, at de helt sikkert har været udsat for en eller flere hadforbrydelser inden for det seneste år. Det viser en ny undersøgelse fra COWI, som er den første kortlægning nogensinde af hadforbrydelser i Danmark.

I undersøgelsen svarer 10,4 pct. af danskerne, at de måske har været udsat for en hadforbrydelse. Undersøgelsen afdækker oplevelser af hadforbrydelser på baggrund af etnisk oprindelse og hudfarve, tro, seksuel orientering, politiske holdninger, køn, kønsidentitet, alder, handicap og social status.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:

”Tallene viser, at der er mange, som oplever at blive udsat for hadforbrydelser i hverdagen. Undersøgelsen er jo et billede af, hvad svarpersonerne selv har opfattet som hadforbrydelse. Mange oplever chikane og trusler på grund af fx køn, alder, seksualitet og etnisk baggrund. I Danmark vælger du selv, hvordan du vil leve dit liv, og du skal respektere andres valg. Det er ikke til diskussion. Som kvinde skal man kunne færdes frit uden at blive udsat for chikane, og det er totalt uacceptabelt, hvis nogle chikaneres på grund af religion eller etnisk baggrund. Vi har alle sammen et ansvar for at sige fra over for holdninger, som i yderste konsekvens kan føre til hadforbrydelser. Det gælder både på skoler, arbejdspladser og i det offentlige rum. Hvis vi ikke får sagt fra over for de her holdninger, får vi aldrig løst problemet.”

Rapporten viser, at flere unge end ældre oplever at være offer for en hadforbrydelse. Der ses ingen betydelig forskel mellem mænd og kvinder, men indvandrere og efterkommere føler sig i højere grad udsat for en hadforbrydelse end personer med dansk baggrund. Der er flest i hovedstadsområdet, der oplever hadforbrydelser, og færrest i Nordjylland. Omkring halvdelen af de oplevede forhold vedrører chikane (37,3 pct.) og trusler (15,6 pct.).

Hent rapporten Kortlægning af hadforbrydelser i Danmark

Yderligere oplysninger

Bjørn West, chefkonsulent, Integrationskontoret, tlf. 61 98 33 07, 

Pressekontakt

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92,