Regeringen forlænger den midlertidige grænsekontrol

23-02-2016

Kontrollen ved den dansk-tyske grænse forlænges med foreløbigt 10 dage indtil den 4. marts 2016. Regeringen vurderer fortsat, at kontrollen er nødvendig for at undgå ophobning af illegale udlændinge i Danmark.

Presset på Europas ydre grænser er fortsat stort. Et meget stort antal flygtninge og migranter søger hver dag ind i Europa, og mange af dem med kurs mod Danmark og de øvrige nordeuropæiske lande. På den baggrund og med afsæt i den fortsatte id-kontrol ved den svenske grænse har regeringen i dag valgt at forlænge den danske grænsekontrol. Vurderingen er, at der uden grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse stadig er alvorlig risiko for, at et meget stort antal illegale udlændinge strander i Danmark, når de uden de fornødne id-papirer forhindres i at rejse ind i Sverige.

Udlændinge-, integrations- og boligminister minister Inger Støjberg siger:

”Regeringen betragter fortsat grænsekontrollen som nødvendig for at opretholde orden og sikkerhed i Danmark. Vi skal have styr på, hvem der rejser ind i landet, og vi ønsker ikke at se store ophobninger af flygtninge og migranter i Danmark. Det er regeringens vurdering, at der er risiko for, at illegale udlændinge strander i Danmark, hvis vi ophæver grænsekontrollen på nuværende tidspunkt. Derfor forlænger vi nu kontrollen i yderligere ti dage.”

Grænsekontrollen bliver løbende vurderet, og stikprøvekontrollen vil kunne intensiveres efter behov. Regeringen har ikke taget stilling til, om den midlertidige grænsekontrol skal forlænges ud over de 10 dage, men Schengen-reglerne giver mulighed for at forlænge kontrollen yderligere, hvis der fortsat vurderes at være en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed.

Den danske regering har i dag orienteret sine nabolande samt Europa-Kommissionen om forlængelsen af grænsekontrollen.

Se brev til EU-kommissionen (pdf) (nyt vindue)

Fakta

Den midlertidige grænsekontrol blev indført den 4. januar 2016, kl. 12, og er efterfølgende blevet forlænget to gange, senest frem til den 23. februar 2016. Grænsekontrollen forlænges nu yderligere frem til den 4. marts 2016.

Det følger af Schengengrænsekodeksen, at hvis der foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller indre sikkerhed, kan en medlemsstat undtagelsesvis og straks genindføre grænsekontrol ved de indre grænser. En risiko for betydelig ophobning af personer uden lovligt ophold i hovedstadsområdet kan således danne grundlag for en midlertidig indførelse af grænsekontrol i Danmark.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,