L87 træder i kraft i dag

05-02-2016

Der er i den forbindelse udsendt en vejledning til politikredsene vedrørende beslaglæggelse af værdigenstande.

Vejledningen angiver retningslinjerne for visitation, ransagning og beslaglæggelse hos asylansøgere mv.

Se vejledning vedrørende L87 (pdf) (nyt vindue)