Resultat af indfødsretsprøven

19-12-2016

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg glæder sig over, at deltagerne har forberedt sig godt på indfødsretsprøven i december, så flere har bestået.

67,5 procent af deltagerne har bestået indfødsretsprøven, der blev holdt 1. december. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg udtaler:

”Jeg er glad for, at de fleste har fået læst på lektien. For regeringen er det nemlig helt afgørende, at de, der vil være statsborgere her i landet, rent faktisk kender vores kultur og historie og ved, hvilket samfund de er kommet til. Jeg er også tilfreds med, at evalueringen af prøven har vist, at den havde en tilfredsstillende sværhedsgrad.”

SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og Integration oplyser, at det på baggrund af besvarelserne tyder på, at prøvedeltagerne denne gang har forberedt sig godt på prøven.

For eksempel har mange svaret rigtigt på svære spørgsmål om, hvilke lande der indgik i Kalmarunionen (Sverige, Norge og Danmark), hvem der var en vigtig inspirationskilde til oprettelsen af folkehøjskoler (N.F.S. Grundtvig), og hvem aftaleparterne er ved kollektive overenskomster (fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne).

Baggrund og analyse

Styrelsens analyse viser, at indfødsretsprøven har en tilfredsstillende kvalitet. Spørgsmålene er således formuleret på en måde, der ligger tæt op ad det læremateriale, som danner grundlag for prøven. Der bliver fokuseret mere på viden om samfundet end på præcise årstal, og svarmulighederne ligger ikke for tæt op ad hinanden.

Indfødsretsprøven bliver holdt to gange om året. Den 1. december 2016 blev Indfødsretsprøven afholdt på 51 sprogcentre fordelt over hele landet, og 3.359 deltagere var meldt til.

Indfødsretsprøven af 2015 blev etableret med aftalen af 5. oktober 2015 om indfødsret mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne.

Det er en betingelse for at blive dansk statsborger, at ansøgeren består indfødsretsprøven og dermed dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92,