Ny fortolkning af reglerne om integrationsydelse til danske statsborgere

01-12-2016

Kommunerne bliver orienteret om nyfortolkningen af reglerne om integrationsydelse til danske statsborgere, der er vendt hjem fra et andet EU- eller EØS-land.

Der har været rejst tvivl om fortolkningen af retten til kontanthjælp eller integrationsydelse til danske statsborgere, der er vendt tilbage til Danmark efter at have haft ophold i et andet EU- eller EØS-land uden efter hjemkomsten at være økonomisk aktive som arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende.

Det drejer sig om sager, der er afgjort efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik, og vedrører personer, der ikke opfylder det såkaldte opholdskrav, der betyder, at man skal have opholdt sig mindst 7 ud af de seneste 8 år i Danmark for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

EU-retten skal imidlertid fortolkes sådan, at den enkeltes tilknytning til Danmark skal indgå i afgørelsen. Det vil således bero på en konkret vurdering af tilknytningen til Danmark, om en dansk statsborger i denne situation skal modtage integrationsydelse eller er berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp.

Derfor er der udsendt et orienteringsbrev til kommuner, jobcentre m.v. om behandlingen af de sager, der skal træffes en ny afgørelse i. Ud over tilknytningskriterierne indeholder brevet oplysning om, at kommunerne snarest muligt bør træffe en ny afgørelse i åbne sager, hvor borgeren løbende modtager integrationsydelse, for så vidt at der er tale om danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere end et år.

I det omfang afsluttede sager om integrationsydelse vedrørende personer i den nævnte persongruppe kan findes i kommunens sagsbehandlingssystem, bør kommunen efter ministeriets opfattelse genoptage disse af egen drift og kontakte de pågældende borgere herom.

Hvis du som borger har spørgsmål til fortolkningen, skal du henvende dig til din kommune.

Hent orienteringsbrevet (pdf) (nyt vindue)