Udflytningen af Udlændingestyrelsen til Næstved er faldet på plads

24-08-2016

Valget er faldet på en grund tæt ved Næstved station. Her vil der blive opført et nybyggeri, som imødekommer de behov, som styrelsens brugere og medarbejdere har – herunder hensynet til de mange borgere, som benytter Udlændingestyrelsens Borgerservice.

Beslutningen om den endelige placering er taget på baggrund af en grundig gennemgang af en lang række ejendomme og placeringer i og omkring Næstved. Det har ikke været muligt for Bygningsstyrelsen at finde egnede ledige ejendomme, der umiddelbart lever op til de krav og behov, som en offentlig virksomhed af Udlændingestyrelsens størrelse har.

Derfor er valget faldet på en ledig grund beliggende centralt i Næstved, hvor der kan opføres et nybyggeri. Med nybyggeri sikres det samtidig, at Udlændingestyrelsen får en mere sammenhængende, effektiv og moderne bygning, hvor Borgerservice kan få en særskilt indgang. Også ud fra en økonomisk betragtning forventes et nybyggeri at være en mere omkostningseffektiv og mindre risikofyldt løsning end en stor ombygning af en eksisterende ejendom. Den såkaldte Posthusgrund er beliggende tæt ved Næstved station, hvilket gør transport til og fra styrelsen let for både medarbejdere og borgere.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

Jeg synes, vi har fundet den helt rigtige placering i Næstved, og jeg er glad for, at vi nu for alvor kan komme i gang. Der har jo helt naturligt været mange spørgsmål til, hvornår Udlændingestyrelsen så rent faktisk flytter. Nu vil man kunne se byggeriet skride frem, og i sidste ende får vi en attraktiv og velfungerende bygning, som er skræddersyet til formålet.

Posthusgrunden fungerer i dag som parkeringsplads, og som led i aftalen mellem staten og Næstved Kommune betaler staten for, at der etableres et tilsvarende antal p-pladser et andet sted i midtbyen.

Bygningsstyrelsen vurderer, at der vil være en samlet tidshorisont på 36 måneder, før byggeriet vil stå klar til indflytning. Tidshorisonten på 36 måneder omfatter udover opførelse af bygningen ligeledes ændring af lokalplan, høringer, tilrettelæggelse mv.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

Det glæder mig, at den sidste del af udflytningen af de statslige arbejdspladser hermed er faldet på plads.  Regeringen ønsker et Danmark i bedre balance. Nu flytter vi op mod 400 arbejdspladser til Næstved, og jeg er helt sikker på, at det vil få en positiv betydning for området. Det har taget lidt længere tid, end vi havde regnet med, men nu får vi til gengæld den helt rigtige løsning.

Fakta

De dele af Udlændingestyrelsen, der skal flyttes til Næstved, behandler primært sager vedrørende familiesammenføring, forlængelse af opholdstilladelser og visum. Herudover flyttes Borgerservice, indkvarteringsområdet samt de administrative funktioner til Næstved.

Den del af Udlændingestyrelsen, der behandler asylansøgninger skal ikke flytte til Næstved. Antallet af asylansøgere de kommende år, vil således ikke direkte påvirke, hvor mange af Udlændingestyrelsens medarbejdere, der skal flytte. Forventningen er, at mellem 350-400 medarbejdere skal flytte til Næstved.