Integrationsministerens kommentar til Ombudsmandens redegørelse i Eritrea-sagen

15-09-2015

Integrationsminister Inger Støjberg har i dag modtaget Ombudsmandens redegørelse om forløbet i Eritrea-sagen.

Integrationsminister Inger Støjberg har følgende kommentarer til Ombudsmandens redegørelse:

"Som det fremgår af redegørelsen, har Ombudsmanden ikke fundet grundlag for at antage, at der er sket væsentlige brud på gældende ret. Ombudsmanden har dog peget på forskellige forhold, der – selvom de ikke har karakter af væsentlige brud på gældende ret – synes at have bidraget til tvivl om myndighedernes håndtering af sagen. Jeg tager redegørelsen til efterretning."

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Udlændingestyrelsen vil nu i overensstemmelse med Ombudsmandens anmodning fremkomme med bemærkninger til redegørelsen.

Læs Ombudsmandens redegørelse (nyt vindue)

Kontakt

Presserådgiver Sarah Andersen, mob. 61 98 33 92