Regeringens fem forslag til udlændingestramninger

23-10-2015

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne har regeringen foreslået følgende fem stramninger på udlændingeområdet.

1: Udvidelse af personkredsen for integrationsydelse

Forslaget vil betyde, at personer, der i dag modtager enten uddannelses- eller kontanthjælp, men som ikke opfylder kravet om at have opholdt sig her i riget i 7 ud af de seneste 8 år, vil skulle modtage integrationsydelse. Det gælder både for udlændinge og danske statsborgere.

2: Ændring af regler for permanent opholdstilladelse

Regeringen vil stille nye og skærpede krav til udlændinge, der ønsker permanent opholdstilladelse. Derudover vil regeringen afskaffe den særligt lempelige adgang til permanent opholdstilladelse for flygtninge.

3: Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge

Regeringen vil genindføre et integrationspotentialekriterium ved udvælgelse af kvoteflygtninge.

4: Afskaffelse af statens betaling for transport af familiesammenførte

Regeringen vil afskaffe statens betaling for transport til Danmark af familiesammenførte til herboende flygtninge.

5: Nye og fleksible regler for ægtefællesammenføring

Udlændinge med ringe forudsætninger for at blive integreret vil blive mødt med markant skærpede krav ved ægtefællesammenføring. Samtidig skal der stilles færre krav til udlændinge, der umiddelbart vil kunne deltage i samfundet.