Regeringen lander bred aftale om statsborgerskab

05-10-2015

Regeringen har i dag indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Socialdemokraterne om reglerne for at opnå dansk statsborgerskab.

Partierne er blevet enige om følgende ændringer:

  • Sprogkravene hæves fra Prøve i Dansk 2 til Prøve i Dansk 3. Ansøgere, der har været selvforsørgende i 8 ½ år inden for de seneste 9 år, skal dog som i dag alene bestå Prøve i Dansk 2
  • Den nuværende statsborgerskabsprøve erstattes af en ny indfødsretsprøve, der dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Prøven vil bestå af 40 spørgsmål, hvoraf 32 skal besvares korrekt. I modsætning hertil består statsborgerskabsprøven alene af 30 spørgsmål, hvoraf 22 skal besvares korrekt
  • Selvforsørgelseskravet hæves, så ansøgere skal have været selvforsørgende i 4 ½ år inden for de seneste 5 år
  • Karensperioden for kriminalitet hæves med 50 procent

Udlændinge-, Integrations- og Boligminister Inger Støjberg udtaler:

"Jeg er glad for, at det lykkedes for regeringen at lave en historisk bred aftale. Det at få dansk statsborgerskab er noget helt specielt, og derfor er det også rimeligt, at vi nu hæver barren for, hvornår man kan kalde sig dansk statsborger. Helt konkret strammer vi bl.a. sprogkravene, reglerne for selvforsørgelse og karensperioden for ansøgere, som har begået noget strafbart."

Herudover indeholder aftalen skærpede krav til indholdet af lægeerklæringer, der kan danne grundlag for dispensation. Stramningerne indebærer bl.a., at ansøgere med psykiske lidelser, herunder PTSD, fremover skal indhente en erklæring fra en speciallæge i psykiatri eller en anden person med lægefaglig baggrund baseret på en forudgående psykiatrisk udredning af ansøgeren.

”Jeg er tilfreds med, at vi med aftalen har skærpet kravene til de lægeerklæringer, der kan danne grundlag for dispensation. På den måde vil Indfødsretsudvalget fremover have et bedre vurderingsgrundlag, når dispensationssagerne skal behandles,” siger Inger Støjberg.

Kontakt

For konkrete indfødsretssager kan Indfødsretskontoret kontaktes på telefon: 72 26 87 00 mellem kl. 9 og 12. Dog er der lukket for henvendelser alle onsdage.

Journalister kan kontakte:

Særlig rådgiver Mark Thorsen, tlf. 61 98 32 74, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Tina Hansen, tlf. 20 69 08 93, 

Fakta om aftalen

Hent faktaark om de væsentligste ændringer i den nye aftale (pdf) (nyt vindue)

Hent faktaark om godkendte prøver (pdf) (nyt vindue)

Hent faktaark om overgangsordning (pdf) (nyt vindue)

Se informationstekst om den nye aftale om indfødsret (pdf) (nyt vindue)

Hent den fulde aftaletekst (pdf) (nyt vindue)