Regeringen har i dag offentliggjort sine planer for udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet

01-10-2015

Det indgår i planen, at der på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets område gennemføres en udflytning af Udlændingestyrelsen til Næstved.

Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark. Det omfatter bl.a. sager om asyl, visum, familiesammenføring og permanent ophold. Udlændingestyrelsen sørger også for underhold og indkvartering af asylansøgere.

Asylsagsbehandlingen vil indtil videre fortsat ske med base i Center Sandholm ved Allerød, som er modtagecentret for asylansøgere.

Udlændingestyrelsen har i dag ca. 550 medarbejdere. Udflytningen forventes at berøre de ca. 375 medarbejdere, der i dag arbejder i København.

Udflytning af Udlændingestyrelsen vil blive gennemført i løbet af 2016.