Ægtefællesammenføring skal understøtte integrationen

22-10-2015

Udlændinge med dårlige forudsætninger for at blive integreret, der vil til Danmark som ægtefælle, skal mødes med markant skærpede krav. Det fremgår af et nyt udspil fra regeringen om fleksible regler for ægtefællesammenføring.

Fremover vil udlændinge med ringe forudsætninger for at blive integreret blive mødt med markant skærpede krav ved ægtefællesammenføring. Samtidig skal der stilles færre krav til udlændinge, der umiddelbart vil kunne deltage i samfundet. Det fremgår af et nyt udspil fra regeringen om fleksible regler for ægtefællesammenføring. Formålet er at understøtte integrationen.

Integrationsminister Inger Støjberg siger:

"Reglerne skal ændres, så integrationen kommer i centrum. De, som kan og vil bidrage til samfundet, skal være velkomne. Samtidig vil vi stramme kravene til dem, der ikke har forudsætninger for at blive integreret. Det er kun ret og rimeligt. For personer, som kommer frivilligt til Danmark, skal selvfølgelig bidrage til samfundet."

Med den nye ordning vil udlændinge, der vil til Danmark som ægtefælle, blive vurderet ud fra kriterier om eksempelvis job, sprog og uddannelse. Opfylder man færre end tre ud af fire kriterier, er man som udgangspunkt 'potentielt egnet' og skal opfylde flere betingelser. Blandt andet skærpes kravet til parrets fælles samlede tilknytning til Danmark og kravet til, hvor længe den herboende har haft permanent ophold i Danmark.

Ansøgere, der er integrationsegnede, vil eksempelvis ikke skulle opfylde tilknytningskravet.

Betingelserne vil som i dag ikke skulle stilles, hvis dette er i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Det betyder, at ægtefæller til flygtninge – ligesom i dag – oftest vil have krav på opholdstilladelse i Danmark, selv om de nye regler gennemføres.

Forslaget skønnes at føre til ca. 500 færre tilladelser til ægtefællesammenføring om året. Det anslås at medføre en besparelse på op mod 80 millioner kr. årligt, når ændringerne er slået fuldt igennem.

Kontakt

Journalister kan kontakte:

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Tina Lysdahl Hansen, tlf. 20 69 08 93, 

Fakta

Udlændinges integrationsegnethed vil blive vurderet på baggrund af følgende kriterier:

  • Erhvervserfaring
  • Uddannelse
  • Sprogkundskaber
  • Øvrige forhold af relevans for integrationen

Hvis man opfylder tre ud af de fire kriterier, er man 'integrationsegnet'. Opfylder man færre end tre kriterier, er man 'potentielt integrationsegnet'.

Man kan dog også være integrationsegnet, hvis to kriterier er opfyldt på en særligt kvalificeret måde.

Personer fra alle lande vil ud fra deres individuelle kvalifikationer kunne blive vurderet som integrationsegnet.

Krav til potentielt integrationsegnede

Udlændinge, der er potentielt integrationsegnede, skal opfylde følgende betingelser for at blive ægtefællesammenført:

1. Nyt krav om sprogkundskaber
Den udlænding, der kommer hertil, skal som noget nyt dokumentere kendskab til dansk, norsk, svensk, engelsk eller tysk.

2. Skærpet tilknytningskrav
Parrets samlede tilknytning til Danmark skal være 'væsentligt større' og ikke blot 'større' som i dag.

3. Nyt krav om aktiv samfundsdeltagelse
Den herboende skal have udvist aktivt medborgerskab eller bestået en medborgerskabsprøve.

4. Skærpet kravet til varigheden af den herboendes ophold
Opholdskravet skærpes til 6 års ophold efter opnåelse af permanent opholdstilladelse. For at kunne søge om permanent ophold skal man desuden have været i Danmark i 4 år. Det betyder, at den herboende mindst skal have opholdt sig i Danmark i 10 år.

Krav til integrationsegnede

For integrationsegnede vil det nuværende krav om 3 års ophold efter opnåelse af permanent opholdstilladelse blive fastholdt. Det vil sige i alt mindst 7 års ophold.

Der vil ikke blive stillet krav om sprogkundskaber, krav til den herboendes aktive samfundsdeltagelse eller tilknytningskrav.

Krav til begge grupper

Følgende betingelser skal fortsat stilles til både integrationsegnede og potentielt integrationsegnede udlændinge:

1. Boligkrav
Det skal være en betingelse, at boligen ikke ligger i et ghettoområde.

2. Forsørgelseskrav
Der skal stilles et skærpet og mere reelt forsørgelseskrav, der bl.a. betyder, at den herboende aktuelt er og i en periode har været selvforsørgende.