Presseinvitation: Møde om frivillige som del af integrationsindsatsen

04-11-2015

Inger Støjberg og Karen Ellemann mødes onsdag aften med 50 ledere fra nogle af de største frivillige organisationer.

Ministrene skal blandt andet finde ud af, hvordan de mange nye og gamle frivillige bedst muligt bliver inddraget i integrationen af flygtninge. Nu følger integrationsminister Inger Støjberg og social- og indenrigsminister Karen Ellemann op på integrationstopmødet "Sammen om integration", som blev holdt på Marienborg den 24. september. Her blev der blandt andet lagt op til at inddrage NGO’er og frivillige bedre i integrationsindsatsen.

Derfor har ministrene indkaldt ledere fra nogle af de største frivillige organisationer for at få konkrete bud på, hvordan ambitionerne kan blive indfriet rundt om i landets lokale foreninger. Opgaven er dels at få udnyttet de frivilliges engagement og kunnen, dels at fastholde de mange nye frivillige, som har meldt sig i forbindelse med den aktuelle flygtningesituation.

Mødet foregår onsdag den 4. november 2015 klokken 18-20
i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1448 København K

Pressen er velkommen til at deltage. Tilmelding sendes til  senest onsdag 4. november klokken 14. Der er mulighed for interview umiddelbart efter mødet.

Program

18.00-18.05 Velkomst v/ Inger Støjberg
18.05-18.10 Præsentation af satspuljens støtte til bedre vilkår for frivillige v/ Karen Ellemann
18.10-18.35

Oplæg fra modtagere af satspuljemidler – hvordan kan vi skabe gode rammer for frivilligheden bl.a. på integrationsområdet?

 • Røde Kors – Anders Ladekarl
 • Center for Frivilligt Socialt Arbejde – Laura Auken
 • Fonden for Socialt Ansvar – Thit Aaris-Høeg
 • FriSe på vegne af frivilligcentrene – Mona Gaardsdal
18.35-19.15 Fælles drøftelse: Hvordan hjælper vi de frivillige med at gøre en forskel i praksis?
Introduktion v/ Karen Ellemann
19.15-19.50 Fælles drøftelse: Hvordan kan vi udvikle frivilligheden på integrationsområdet? Introduktion v/ Inger Støjberg
19.50-20.00 Opsamling og afrunding v/ Karen Ellemann og Inger Støjberg

Yderligere oplysninger

Pressechef i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Mia Tang, 61 98 35 10

Pressemedarbejder i Social- og Indenrigsministeriet, Kristine Korsgaard, 41 85 13 26

Deltagerliste

 • Rådet for Etniske Minoriteter
 • Asylcentre
 • Foreningen Nydansker
 • Dansk Folkeoplysnings Samråd
 • Red Barnet
 • Dansk Røde Kors
 • Statsbiblioteket for integration
 • Danmarks Almene Boliger
 • Red Barnet Ungdom
 • Danske Handicaporganisationer
 • Danske Handicaporganisationer
 • Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
 • DGI
 • De danske sprogcentre
 • Center for Frivilligt Socialt arbejde
 • DIF
 • DBU
 • KFUM og KFUK
 • Lokalsamfundet bygger bro
 • SFI
 • INSP
 • Dansk Flygtningehjælps Ungdom
 • SFI
 • Ungdommens Røde Kors
 • Industriens Fond
 • Industriens Fond
 • Børnerådet
 • Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark
 • Frivilligrådet
 • Team Succes
 • Friluftsrådet
 • Børns Vilkår
 • Skolelederforeningen
 • Mødrehjælpen
 • Trygfonden
 • Dansk Flygtningehjælp
 • Det danske spejderkorps
 • Asylprojekt Sønderborg
 • KFUM's Sociale Arbejde
 • O.N.E
 • Danmarks Lærerforening
 • FriSe
 • CIFRI RUC
 • Skole og forældre
 • Fonden for socialt ansvar
 • Fonden for socialt ansvar
 • Danske Skoleelever
 • Mind Your Own Business