Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet betragter statsløsesagen som afsluttet for tidligere departementschef Claes Nilas

21-12-2015

Tidligere departementschef for ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Claes Nilas overgår 1. januar 2016 til en stilling som kommitteret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet finder på det foreliggende grundlag ikke anledning til at foretage sig videre vedr. Claes Nilas i sagen om Statsløsekommissionens beretning.