11-12-2015

Udlændingestyrelsen ændrer landstallet for, hvor mange flygtninge der forventes at overgå til integration i kommunerne i 2016.

Tallet ændres fra 12.000 til 17.000 i 2016. Det ændrede landstal bygger på den prognose, der anvendes i finansloven for 2016.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

Det nye landstal skyldes naturligvis den meget store tilstrømning til Danmark. En stor del af disse flygtninge er allerede i landet som asylansøgere, men får først afgjort deres sag i 2016. Jeg er klar over, at kommunerne står med en stor opgave, hvilket er årsagen til, at vi nu giver kommunerne bedre muligheder for midlertidige boliger, hvor flere eksempelvis kan indkvarteres i samme værelse. På længere sigt håber jeg dog, at vi vil se et fald i tilstrømningen til landet, når vores asylstramninger for alvor slår igennem.

Regeringen har samtidig besluttet at ændre en del af beregningsmodellen til fordeling af flygtninge mellem kommunerne, så modellen i højere grad tager højde for kommunernes integrationsopgaver. Det sker ved en ændring af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets bekendtgørelse om boligplacering.

I den nye beregningsmodel tæller fx udenlandske arbejdstagere, studerende, forskere, landbrugspraktikanter og au pairs ikke længere med. Det samme er tilfældet for familiesammenførte til andre end flygtninge, bl.a. danske statsborgere. Det skyldes, at kommunerne typisk ikke har integrationsopgaver for disse grupper, ud over eventuelt danskuddannelse.

Inger Støjberg siger:

Det giver god mening at ændre beregningsmodellen, så blandt andet au pairs, forskere, landbrugspraktikanter, arbejdstagere og studerende fra udlandet ikke længere tæller med. Fordelingsnøglen for, hvor mange flygtninge en kommune bør modtage, skal afspejle den reelle integrationsopgave, og derfor fjerner vi nu disse grupper fra regnestykket.

Den nye beregningsmodel vil blive brugt ved fordelingen af flygtninge mellem kommunerne i 2016 – med mindre kommunerne lokalt indgår frivillige aftaler om en anden fordeling.

Fakta

Det oprindelige landstal på 12.000 blev udmeldt af Udlændingestyrelsen den 1. april 2015. Landstallet på 17.000 er baseret på de forudsætninger, der er lagt til grund for finansloven for 2016.

Kommunerne har nu mulighed for at indgå en frivillig aftale om, hvor mange flygtninge de enkelte regioner og kommuner kan forvente at modtage. Hvis kommunerne ikke indgår en frivillig aftale, fastsætter Udlændingestyrelsen regions- og kommunekvoterne ud fra den nye beregningsmodel.

Der vedlægges oversigt over regions- og kommunekvoterne i 2016, som Udlændingestyrelsen vil fastsætte, hvis kommunerne ikke indgår en frivillig aftale.

Hent oversigt over regions- og kommunekvoter for 2016 (pdf) (nyt vindue)

Kontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92,