National hotline om radikalisering er på vej

02-12-2015

København og Aarhus er valgt til i fællesskab at stå i spidsen for en landsdækkende telefonhotline, der skal forebygge radikalisering.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har netop indgået en aftale med politiet og de kommunale myndigheder i landets to største kommuner om at etablere en national hotline mod radikalisering.

Formålet med hotlinen er at sikre en samlet indgang for bekymrede borgere og medarbejdere, som er i tvivl om, hvordan de skal reagere, når de ser tegn på radikalisering eller tilknytning til et ekstremistisk miljø hos pårørende eller personer i deres omgangskreds.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:

”Desværre ser vi flere og flere eksempler på unge, der bliver radikaliserede og tiltrukket af ekstremister, som ikke vil respektere vores demokratiske værdier. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for hurtigst muligt at gribe ind og få stoppet de unges fascination af ekstremistiske miljøer, som på ingen måde hører hjemme i Danmark. Med den nye hotline vil forældre og pårørende ikke længere være i tvivl om, hvor de skal henvende sig for at få hjælp og vejledning.”

Den nye hotline er blandt initiativerne til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, som regeringen iværksætter med satspuljeaftalen for 2015.

Samarbejdet mellem København og Aarhus betyder, at den nye nationale hotline bliver bemandet af fagfolk, som er vant til at håndtere lokale henvendelser om radikalisering. I alle landets politikredse er der etableret regionale infohuse, hvor politi og kommuner samarbejder om at forebygge radikalisering. Det gælder også i Aarhus og København, men det er nyt, at to infohuse på tværs af landet går sammen om at løfte en national opgave på området.

Opgaven løftes i et samarbejde mellem Østjyllands Politi og Aarhus Kommune, samt beredskabet for anti-radikalisering i København, der består af SSP København, Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi og VINK (Københavns Kommunes anti-radikaliseringsindsats).

Den nationale hotline forventes at åbne den 1. februar 2016, og som en del af projektet bliver der etableret en hjemmeside og gennemført en landsdækkende informationsindsats om tilbuddet.

Kontakt

Journalister kan kontakte:

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92,