Mange asylansøgere i november – foreløbigt fald i december

21-12-2015

Asyltallene for november er det højeste i år, men ansøgertallet tager et dyk i første halvdel af december.

I løbet af november har 5.039 personer søgt om asyl i Danmark. Det er det højeste månedstal for 2015.

De foreløbige asyltal for december viser dog et markant fald i forhold til måneden før. I perioden 1. december til 13. december 2015 er der registreret ca. 1.400 asylansøgere. Til sammenligning søgte ca. 2.200 asyl fra 1.-13. november.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:

”Selvom november slog rekord, ser asyltallene ud til at falde i december, og det bliver de forhåbentlig ved med at gøre i takt med, at vi strammer vilkårene for flygtninge og asylansøgere. Vi står i en helt ekstraordinær situation med rigtig mange asylansøgere i Danmark og resten af Europa. Og det er baggrunden for, at regeringen for nylig har lanceret en stor asylpakke med en lang række stramninger på området.”

Da tallene for december er foreløbige, kan der forekomme efterkorrektioner.

Se asyltallene for november i Tal på udlændingeområdet pr. 30.11.2015 (pdf) (nyt vindue)

Kontakt

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92,