Inger Støjberg: Jeg er ikke enig i Ombudsmandens vurdering

10-12-2015

Folketinges Ombudsmand har nu vurderet den annonce, som i september blev bragt i fire libanesiske aviser. Konklusionen er, at den efter Folketingets Ombudsmands opfattelse ikke er i overensstemmelse med gældende regler og principper på området.

Folketingets Ombudsmand konkluderer i sin udtalelse blandt andet, at annoncerne efterlader særligt syriske flygtninge med et indtryk af den danske asylordning, som ikke er retvisende. Ombudsmanden lægger her til grund, at de stramninger af udlændingeretlige regler, der var nævnt i annoncen, kun i begrænset omfang har betydning for syriske flygtninge.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:

Ministeriet og jeg er ikke enige i konklusionen. Formålet med annoncekampagnen var at informere flest mulige om dansk asylpolitik. Vi ved, at menneskesmuglerne på falsk grundlag om vilkårene i Danmark lokker asylansøgerne til at betale mange penge for at bringe dem her til landet. Hensigten med annoncerne var derfor at give en bred kreds overordnet information om asylpolitik i Danmark. Annoncerne var ikke særligt målrettet syriske flygtninge – sådan som Ombudsmanden har lagt til grund. Annoncerne var målrettet den store mængde af flygtninge fra mange forskellige lande, som på det tidspunkt kom til Europa. Vi annoncerede i Libanon, fordi det er et mediemæssigt centrum for Mellemøsten. Og vi oversatte til ti sprog, så borgere af mange forskellige nationaliteter kunne forstå informationerne og dele dem på blandt andet de sociale medier. Vi er ikke enige i, at annoncens tekst alene skal vurderes i forhold til syriske flygtninge. Men nu har Ombudsmanden altså draget en konklusion. Ministeriet og jeg vil studere udtalelsen nøje, ligesom vi selvfølgelig vil vurdere, om der er ting, vi skal være ekstra opmærksomme på, næste gang vi annoncerer om initiativer på vores område.

Ministeriet vil nu gennemgå udtalelsen fra Ombudsmanden og vil herefter sende Ombudsmanden en uddybende kommentar.

Pressekontakt:

Mia Tang
Presse- og kommunikationschef
Direkte telefon: +45 61 98 35 10
E-mail: