Hjælp på vej til personer som ønsker at forlade et ekstremistisk miljø

22-12-2015

Personer i et ekstremistisk miljø, som ønsker at forlade dette, føler sig ofte isolerede og har svært ved på egen hånd at starte på en frisk. Derfor etableres nu et exit-center, som kan yde støtte og hjælpe med at komme godt videre.

Udlændinge-, integrations – og boligministeren har netop valgt, at exit-centeret skal drives af Comeback, som i forvejen arbejder med udsatte personer. Erfaringer og forskning viser, at det kan være vanskeligt for personer at frigøre sig i de ekstremistiske miljøer, fordi de ofte har isoleret sig fra sociale netværk uden for miljøerne.  Centeret skal gennem individuel rådgivning hjælpe personer væk fra det ekstremistiske miljø, så de kan lægge vold, kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd bag sig.

Exit-Comeback bliver et åbent og anonymt tilbud, som vil arbejde opsøgende i miljøer i København og Københavnsområdet, hvor der er relativt store udfordringer med målrettet rekruttering af personer til ekstremistiske grupperinger.

Exit-centeret støttes med 6,9 mio. kr. over de næste tre år. Midlerne kommer fra satspuljeaftalen om en styrket indsats mod radikalisering fra januar 2015. Integrationsministeren siger:

Det er utrolig vigtigt med et alternativ til disse afstumpede og farlige fællesskaber. Jeg håber, at personer, som uheldigvis er blevet lokket ind i et ekstremistisk miljø, nu vil få hjælp og styrke til at realisere deres drømme og ambitioner. Både for deres egen skyld, og for samfundets skyld ved at de bidrager positivt fremfor at skabe utryghed,” siger Inger Støjberg.

Exit-centre anvendes flere steder i udlandet, og etableringen af et center i Danmark skal sikre, at der udvikles og afprøves metoder på området. Sammen med tilbuddet etableres også en anonym online rådgivning og en telefonisk rådgivning, hvor personer fra hele landet vil kunne henvende sig.

Målgruppen kan være personer i alle aldersgrupper. Men erfaringsmæssigt er det ofte personer mellem 18 og 25 år, der befinder sig i et ekstremistisk miljø og, som ønsker hjælp til at forlade miljøet.

Fakta

Comeback er et etableret tilbud, der i 5 år har arbejdet med unge mænd i alderen 18-40 år med omfattende og komplekse psykosociale vanskeligheder. Comeback har solid erfaring med socialfaglige metoder.

I januar 2015 indgik satspuljepartierne en aftale om udmøntning 60,9 mio. kr. i perioden 2015-2018 til en styrket forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Satspuljeaftalen omfatter en række initiativer, der skal styrke forebyggelse af radikalisering blandt børn, unge og voksne, og styrke exit-indsatserne for personer, der allerede er en del af ekstremistiske miljøer, men ønsker hjælp til at forlade dem. Etablering af exitcentret er et af initiativerne. Der er afsat midler til gennemførelse af i alt 19 initiativer samt en evaluering. Initiativerne er fordelt på tre indsatsområder:

  • Styrket kommunal indsats og opkvalificering af fagfolk
  • Nye værktøjer til forebyggelse og exit
  • Mobilisering af civilsamfund og lokalmiljøer
  • Evaluering

Yderligere oplysninger

Spørgsmål kan rettes til Comeback v. Poul Kellberg på , 27 28 29 57

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet, , 61 98 35 10

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92,