Nye tal for antallet af udviste udlændinge

04-08-2015

Nye tal fra Udlændingestyrelsen viser, at antallet af kriminelle udlændinge, der udvises fra Danmark, er faldet fra 2013 til 2014, men antallet ligger stadig på et højere niveau end i årene før 2013.

Nye tal fra Udlændingestyrelsen viser, at antallet af kriminelle udlændinge, der udvises fra Danmark, er faldet fra 2013 til 2014, men antallet ligger stadig på et højere niveau end i årene før 2013.

I 2014 var antallet af udviste ved dom således ca. 1.500, hvor det i 2013 var ca. 1.810. Antallet i 2011 og 2012 var henholdsvis ca. 1.020 og ca. 1.380.

"Er man kriminel udlænding, så hører man ikke til i Danmark. Derfor er jeg godt tilfreds med, at så mange udlændinge blev mødt med konsekvens ved domstolene sidste år. Men vi har desværre fortsat meget store problemer med udlændinge, der begår kriminalitet i Danmark. Derfor vil regeringen stramme udvisningsreglerne i den kommende folketingssamling", siger udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg.

Fakta

Udvisning ved dom

Domstolene kan i en række tilfælde udvise en udlænding, der har gjort sig skyldig i strafbare forhold. Reglerne om udvisning er indrettet efter en trappestigemodel, så kravet til grovheden af det strafbare forhold stiger, jo længere udlændingen har opholdt sig her i landet. Der gælder dog undtagelser til reglerne, som betyder, at særlig alvorlig kriminalitet (eksempelvis narko- og voldskriminalitet) kan føre til udvisning ved mildere frihedsstraffe end de nævnte.

Antallet af udvisninger ved dom udgjorde i 2009 ca. 1.200, i 2010 ca. 1.050, i 2011 ca. 1.020, i 2012 ca. 1.380, i 2013 ca. 1.810 og i 2014 ca. 1.500.

Administrative udvisninger

Udlændinge kan administrativt udvises, når en række særlige betingelser er opfyldt. Det gælder blandt andet, hvis udlændingen

  • må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed
  • over for politiet har erkendt overtrædelse af visse strafbare forhold (f.eks. berigelses- eller voldskriminalitet) eller er pågrebet under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af det strafbare forhold eller
  • opholder sig her i landet uden den fornødne tilladelse.

Det er udlændingemyndighederne, der træffer afgørelse om administrativ udvisning.

Antallet af administrative udvisninger i første instans, hvor der ikke er sket påklage udgjorde i 2009 ca. 430, i 2010 ca. 770, i 2011 ca. 940, i 2012 ca. 1.260, i 2013 ca. 1.040 og i 2014 ca. 1.010.