Kontakt

Kontaktinformationer for ministeriet og de tilhørende styrelser.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Slotsholmsgade 10
1216 København K

Telefon: 61 98 40 00

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 9-16, fredag 9-15.

E-mail: [email protected]

CVR-nr.: 36 97 71 91

EAN-nr.: 5798 000080188 (UIM Drift)  og 5798 000080195 (UIM Tilskud/Puljer).

Ministeriet er lukket på helligdage, fredagen efter Kristi himmelfartsdag, 23. december, dagene mellem jul og nytår samt mandag til onsdag før påske.

Indfødsretskontoret

Telefon: 70 80 24 50

E-mail: [email protected]

Spørgsmål om:

  • Dansk statsborgerskab
    ved naturalisation
  • Grundlovsceremoni

Spørgsmål om:

  • Bevis for og bevarelse af dansk statsborgerskab
  • Løsning fra dansk statsborgerskab
  • Erklæring om dansk statsborgerskab
Mandag 9.00-11.00 12.00-14.00
Tirsdag 9.00-11.00 Lukket
Onsdag Lukket Lukket
Torsdag 9.00-11.00 12.00-14.00
Fredag 9.00-11.00 Lukket


Indfødsrets telefonvejledning er et supplement til vejledningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Indfødsret kan ikke rådgive om, hvad en ansøger skal gøre for at opfylde betingelserne for statsborgerskab men alene vejlede om reglerne om statsborgerskab og om sagens behandling i kontoret og Folketinget.

Bemærk venligst, at der skal indsendes en skriftlig fuldmagt til Indfødsret, hvis andre end ansøgeren selv skal kunne få oplysninger om en konkret sag.

Hent fuldmagt til brug for videregivelse af personlige oplysninger (pdf)

Hent fuldmagt til brug for partsrepræsentation (pdf)

Læs om reglerne for statsborgerskab

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Carl Jacobsens Vej 39
2500 Valby

Parkering: Der er gratis parkering i op til 3 timer i området omkring Gammel Køge Landevej.

Offentlig transport: Nærmeste S-togsstation er Ny Ellebjerg station, og nærmeste buslinjer er 1A, 4A, 7A og 23.

Telefon: 72 14 20 00

CVR-nr.: 36 99 74 27

EAN-nr. (drift): 5798000080201

EAN-nr. (tilskud): 5798000080218

Se øvrige kontaktmuligheder, åbningstider og telefonnumre mv. på nyidanmark.dk (nyt vindue)

The Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI)

Carl Jacobsens Vej 39
2500 Valby

Phone number: 72 14 20 00

CVR-nr.: 36 99 74 27

EAN-nr.: 5798 000080201

Get more information about ways to contact the agency, opening hours and phone numbers etc. on newtodenmark.dk (new window)

Udlændingestyrelsen

Ryesgade 53
2100 København Ø

Telefon: 35 36 66 00

CVR-nr.: 77 94 04 13

EAN-nr.: 5798 000416574

Se øvrige kontaktmuligheder, åbningstider i Borgerservice mv. på nyidanmark.dk (nyt vindue)

The Danish Immigration Service

Ryesgade 53
2100 København Ø

Phone number: 35 36 66 00

CVR number:  77940413

EAN number:  5798000416574

Find more information about contact, opening hours in Citizen Service etc. at newtodenmark.dk (new window)

Sidst opdateret 09.01.2020