Kompetenceudvikling

Der venter dig spændende og udfordrende arbejdsopgaver, når du tiltræder en stilling hos os.

Det er vigtigt for os, at du hurtigt falder til både fagligt og socialt. Vi er klar til at hjælpe dig godt i gang og løbende understøtte din udvikling, så du bedst muligt kan løse dine arbejdsopgaver med høj kvalitet og faglighed i opgaveløsningen.

Vi har sammensat et introduktionsprogram til dig, når du er startet. Det indeholder blandt andet en koncernfælles introduktionsdag, hvor du kan få et overblik over hele koncernen og møde mange af de andre nyansatte. Derudover vil du i løbet af dine første to års ansættelse gennemgå et antal kurser, som er relevante for dig i forbindelse med din opgaveløsning.

Inden for de første tre måneder vil du desuden blive indkaldt til en prøvetidssamtale med din chef. Formålet med samtalen er at tale om, hvordan det er gået i prøvetiden, om dine arbejdsopgaver er passende, hvordan det går med din trivsel og følge op på, om du mangler kurser.

Du og din chef vil løbende drøfte din udvikling og tage stilling til eventuelt supplerende kompetenceudvikling. Dette sker for eksempel ved den årlige PULS-samtale (præstations-, udviklings- og lønsamtale), som er en samtale med din chef, der handler om din præstation, din fremadrettede udvikling og din løn.