Cecilie, cand.jur., fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement

"Jeg har valgt at arbejde i Udlændinge- og Integrationsministeriet, fordi jeg kan udvikle mine kompetencer i at blive en god embedsmand. Jeg finder det givende, at der bliver stillet høje krav til, at man er selvstændig og proaktiv, samtidig med at man i en uformel omgangstone har gode sparringsmuligheder med chef og kollegaer.

Det er et spændende område med stor national og international politisk bevågenhed, som ofte resulterer i en meget vekslende hverdag. Det mest motiverende ved mit arbejde er at, man altid bliver udfordret i at skulle levere en høj faglig kvalitet."