Løsning fra dansk statsborgerskab

Danske statsborgere kan under visse betingelser blive løst fra deres danske statsborgerskab.

Hvis en person, der ønsker at blive løst fra sit danske statsborgerskab, har bopæl i Danmark, beror det på en konkret vurdering, om vedkommende kan blive løst fra sit danske statsborgerskab.

Derimod kan løsning ikke nægtes en person, som er fremmed statsborger, og som har sin faste bopæl i et andet land end Danmark.

For alle ansøgere gælder det, at Udlændinge- og Integrationsministeriet i forbindelse med behandlingen af en anmodning om løsning fra dansk statsborgerskab undersøger, om ansøgeren har fået dansk statsborgerskab, og om ansøgeren eventuelt har bevaret statsborgerskabet.

En ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab skal indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hent skema til ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab (pdf)

Sagsbehandlingstiden i sager om løsning fra dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt 3-4 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Særligt vedrørende løsning af børn

For at børn kan omfattes af en forælders ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • barnet skal være under 18 år
  • barnet må ikke være gift
  • ansøgeren skal have del i forældremyndigheden over barnet
  • hvis den anden forælder også har del i forældremyndigheden, skal vedkommende give sit samtykke til, at barnet omfattes af ansøgningen
  • barnet skal samtykke, hvis det er 12 år eller derover