Dokumentation for slægtskab ved DNA-undersøgelse

Slægtskabet mellem ansøgeren og den danske forælder kan fastslås ved hjælp af en DNA-undersøgelse.

Udlændinge- og Integrationsministeriet kan efter en konkret vurdering kræve, at ansøgeren og den danske forælder deltager i en DNA-undersøgelse, hvis det påståede slægtskab ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan fastslås på anden vis.

En ansøger kan desuden vælge at deltage i DNA-undersøgelse sammen med sin danske forælder som alternativ til at dokumentere slægtskabet ved original apostillepåtegnet/legaliseret fødselsattest. DNA-undersøgelsen skal dog suppleres med en kopi af ansøgerens fødselsattest eller lignende dokumentation.

Der skal afgives en mundskrabsprøve og tages et foto til brug for DNA-undersøgelserne. Undersøgelserne kan foretages på Retsgenetisk Institut i København eller ved en dansk repræsentation i udlandet.

Ansøgeren skal selv betale for DNA-undersøgelsen, som koster 5.623 kr. for hver person (2023-sats).