Fonden for Intern Sikkerhed

Fonden for Intern Sikkerhed består af instrumentet vedrørende de ydre grænser og visumpolitik og instrumentet vedrørende politisamarbejde og krisestyring.

På grund af retsforbeholdet deltager Danmark alene i instrumentet vedrørende de ydre grænser og visumpolitik.

Instrumentet for grænser og visa har to specifikke mål:

  • at støtte en fælles visumpolitik for at lette lovlig rejseaktivitet, yde visumansøgere en service af høj kvalitet, sikre ligebehandling af tredjelandsstatsborgere og bekæmpe irregulær indvandring og
  • at støtte integreret grænseforvaltning, herunder ved fremme af yderligere harmonisering af grænseforvaltningsrelaterede foranstaltninger i overensstemmelse med fælles EU-standarder.

Danmarks nationale program for 2014-2020 har som sit overordnede formål at bidrage til et højt sikkerhedsniveau i Danmark og dermed også i EU. Programmet vil understøtte lovlig indrejse gennem et højt niveau af kontrol af de ydre grænser og en smidig passage af disse, samt en effektiv behandling af ansøgninger om visum.

Der er nedsat en tværministeriel styregruppe til overvågning af programmet. Her deltager Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Rigspolitiet, Udlændingestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen.

Rigsrevisionen fungerer som revisionsmyndighed for programmet og deltager som observatør i styregruppen.

Oversigt over afsluttede projekter, som er medfinansieret af midler fra Fonden:
 

Oversigt over igangværende projekter, som er medfinansieret af midler fra Fonden:

Oversigt over igangværende projekter, som er medfinansieret af midler fra Fonden:

Oversigt over igangværende projekter, som er medfinansieret af midler fra Fonden:

Oversigt over igangværende projekter, som er medfinansieret af midler fra Fonden:

Oversigt over igangværende projekter, som er medfinansieret af midler fra Fonden:

Oversigt over igangværende projekter, som er medfinansieret af midler fra Fonden:

 

Hent oversigten over igangværende og afsluttede projekter, som er medfinansieret af midler fra Fonden

Hent Danmarks nationale program for 2014-2020 (pdf)

Se mere om projekter under Fonden, som har modtaget støtte i de øvrige EU-medlemsstater

Mandat for styregruppe for ISF-programmet (pdf)

Flere informationer om ISF på Kommissionens hjemmeside (nyt vindue)