BMVI-program

EU’s instrument for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik (BMVI) udgør en del af EU’s Fond for Integreret Grænseforvaltning.

BMVI-program

Reglerne for BMVI fremgår i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2021/1148 af 7. juli 2021 om oprettelse af instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik som del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning.

BMVI er desuden underlagt Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik.

For yderligere oplysninger henvises også til Kommissionens hjemmeside.

Europa-Kommissionen har d. 26. august 2022 godkendt det danske nationale BMVI-program. Det danske BMVI-program kan findes her.

Der indgår i programmet ca. 250 mio. kr.

Der er givet tilsagn til følgende projekter under programmet:

Myndighed

Projekt

Projektnr.

Tilsagn

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Frontex-fartøjer

2022-1

45.000.000 DKK

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Elektrooptik Systemer M500 til Frontex-fartøjer (I)

2022-2

2.520.000 DKK

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Elektrooptik Systemer M500 til Frontex-fartøjer (II)

2023-1

2.520.000 DKK

Koncern IT i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Interoperabilitetsforordningen specific action (Analysefase)

2023-2

3.312.000 DKK

For ansøgningsmuligheder henvises til projekthåndbog for det danske BMVI-program. 

 

Projekthåndbogen kan findes her.

Der kan indsendes projektansøgninger til: 

 

Ansøgningen skal følge skabelonen i bilag 1 til projekthåndbogen.  

Overvågningsudvalg

Der er i henhold til CPR-forordningens artikel 38 nedsat et overvågningsudvalg for BMVI-programmet. Medlemmer og mandat for overvågningsudvalget findes her.

Mandatet indeholder metode og kriterier til udvælgelse af projekter, som overvågningsudvalget har godkendt, jf. CPR-forordningens artikel 40, stk. 2a.

Evalueringsplan

Overvågningsudvalget har i henhold til CPR-forordningens artikel 40, stk. 2c godkendt en evalueringsplan for programmet.

Den godkendte evalueringsplan findes her
 

Partnerskab

Der er i henhold til artikel 8 i CPR-forordningen nedsat et partnerskab for BMVI-programmet. Partnerskabet vil blive hørt i forbindelse med evalueringer mv.

Oversigt over partnerskabet findes her