Uledsagede og ledsagede flygtningebørn

Fakta om ansvaret for uledsagede og ledsagede flygtningebørn med opholdstilladelse.

Hvis et uledsaget eller ledsaget flygtningebarn får opholdstilladelse, bliver barnet boligplaceret i en kommune efter reglerne i integrationsloven. Kommunen får integrationsansvaret for barnet. Det betyder blandt andet, at barnet skal registreres i CPR som tilflyttet landet i den pågældende kommune samt tilbydes en bolig. Desuden er barnet omfattet af de samme regler som andre børn, herunder retten til skolegang samt særlige tilbud og foranstaltninger efter serviceloven.

Kommunen skal endvidere tage stilling til, om der er behov for udpegning af en midlertidig forældremyndighedsindehaver. Forældremyndighedsindehaveren eller repræsentanten skal inddrages ved iværksættelse af foranstaltninger efter serviceloven, herunder ændring i anbringelse m.v. I dagligdagen kan der desuden opstå situationer, hvor der skal foretages dispositioner vedrørende barnet, som kræver inddragelse af forældremyndighedsindehaveren eller repræsentanten. Det kan fx være i relation til skolegang, sygdomsbehandling og udstedelse af pas.

I informationsbrevet nedenfor kan der blandt andet læses om reglerne om definitionen af en uledsaget og ledsaget asylansøger i udlændingeretten. Der kan endvidere læses om indstilling og udpegning af midlertidige forældremyndighedsindehavere til uledsagede og ledsagede flygtningebørn med opholdstilladelse samt proces og ansvarsfordeling i forhold til at sikre, at udpegning sker. Der er også information om Røde Kors’ særlige indsats for at understøtte kommunerne i at finde frivillige til rollen som midlertidig forældremyndighedsindehaver.

Hent informationsbrev om midlertidige forældremyndighedsindehavere til uledsagede og ledsagede flygtningebørn med opholdstilladelse (pdf) (nyt vindue)