Indsatser til sårbare familier

For at understøtte integrationsindsatsen og håndtere integrationsudfordringer findes en række konkrete tiltag og initiativer målrettet sårbare familier

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) er ansvarlig for konkrete indsatser over for sårbare familier med anden etnisk baggrund end dansk. Der er fokus på forældreskab, skole/hjem-samarbejde, traume, bander, beskæftigelsesindsats for indvandrerkvinder mv.

Læs mere på siri.dk (nyt vindue åbner) om indsatser til sårbare familier herunder forældresamarbejde, understøttelse af forældrekompetencer, flygtninge med traumer og forebyggelse af bandekriminalitet blandt børn og unge.