integrationsgrunduddannelse (igu)

Et igu-forløb er et ordinært ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en flygtning eller en familiesammenført til en flygtning. Formålet med igu er at sikre arbejde og opkvalificering til de pågældende. Forløbet indeholder lønnet praktik og uddannelse i en toårig periode. Uddannelsesdelen har en samlet varighed på 23 uger.

Igu trådte i kraft 1. juli 2016 som en treårig forsøgsordning og er løbende blevet justeret og forlænget.

Det er en betingelse for at kunne påbegynde et igu-forløb, at flygtningen og den familiesammenførte til en flygtning er fyldt 18 år og er under 40 år, når forløbet påbegyndes. Udlændinge omfattet af særlovene for Afghanere, der har bistået danske myndigheder i Afghanistan og fordrevne fra Ukraine kan også påbegynde en igu.

Det er en betingelse, at udlændingen har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end ti år.

Læs nærmere om integrationsgrunduddannelse (igu) på integrationsviden.dk 

integrationsviden.dk