Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Styrelsen for International Rekruttering og Integration arbejder for at forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol med henblik på bl.a. at sikre, at alle – også børn, unge og kvinder af anden etnisk herkomst end dansk – vokser op med lige muligheder og har friheden til at bestemme, hvordan de ønsker at leve deres liv, herunder hvem de f.eks. vil være venner med, om de vil tage en uddannelse og søge et job, hvem de vil giftes med, og om de vil skilles.

Den forebyggende indsats vedr. æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol er forankret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Indsatsen omfatter overordnet rådgivning til kommuner og civilsamfundsorganisationer samt sekretariatsbetjening til sikkerhedskonsulenter, formidling til og opkvalificering af fagfolk samt national koordinering mellem centrale myndigheder.

SIRI tilbyder bl.a. vidensbaseret og praksisnær rådgivning til kommuner, uddannelsessteder m.fl. i forbindelse med konkrete udfordringer med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, samt strategisk rådgivning til kommuner om udvikling af handlingsplaner, beredskab og inddragelse af civilsamfundet.

SIRI tilbyder gratis kurser for frontpersonale og ledere i kommuner, øvrige myndigheder og civilsamfundet. Endvidere driver SIRI forsker- og praktikernetværk på området samt indsamler og formidler viden til kommunale medarbejdere, lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser mv.

På SIRI.dk kan du læse mere om arbejdet og finde relevante tilbud, værktøjer og viden om området:

Læs mere på siri.dk