Visiteringskvoter

Om visiteringskvoter fordelt på kommuner og regioner.

Udlændingestyrelsen udsender hvert år landstallet, som er det antal flygtninge, som Udlændingestyrelsen regner med, får opholdstilladelse og skal fordeles til landets kommuner i det kommende år. Landstallet fastsættes på baggrund af et skøn over antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen. Landstallet kan ændres af Udlændingestyrelsen, hvis forholdene gør det nødvendigt. Landstallet skal ændres af Udlændingestyrelsen ved en forventet ændring på 25 pct. ved landstal på over 8.000 og på 40 pct. ved lavere landstal.

Hvis landstallet eksempelvis er fastsat til 10.000, betyder de nye regler, at landstallet skal ændres, hvis det skønnes, at der inden for samme kalenderår vil komme 2.500 flygtninge flere eller færre end oprindelig antaget (25 pct.). Hvis landstallet derimod eksempelvis er fastsat til 3.000 betyder de nye ændringer, at landstallet skal ændres ved et skønnet udsving på 1.200 flygtninge (40 pct.).

Skønnet over antallet af visiteringer er erfaringsmæssigt særdeles vanskeligt at foretage, idet indrejsetallets størrelse og sammensætningen af ansøgerne kan variere betydeligt fra måned til måned afhængigt af flygtningestrømmenes bevægelser, både globalt og regionalt. Sammensætningen af ansøgerne har endvidere afgørende betydning for dels længden af sagsbehandlingstiden og dels anerkendelsesprocenten, dvs. hvor stor en andel af asylansøgerne, der får opholdstilladelse.

Tabellen viser udviklingen i det udmeldte landstal om det forventede antal flygtninge siden 2010 samt det faktisk fordelte (visiterede) antal flygtninge til kommunerne i samme periode.

Tabel: Antal faktiske visiterede flygtninge og udmeldt landstal for forventede antal flygtninge fordelt på år siden 2010

Udmeldt kvoteRevideret kvoteRevideret kvote 2Faktisk fordelte
2010 2.200     2.068
2011 2.850     2.242
2012 3.000     2.511
2013 3.000     3.780
2014 3.000 4.400   6.048
2015 12.000     10.592
2016 12.000 17.000 7.500 7.172
2017 15.000 8.500 4.000 2.097
2018 3.000 1.000    
2019 1.000      
2020 600      

Kilde: Udlændingestyrelsen

Læs mere om visitering af flygtninge og de seneste tal på området nyidanmark.dk (nye vindue)