Danskprøver

Ministeriet er ansvarlig for fire danskprøver: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven.

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Tilmeldingsfristen ligger cirka ti uger før prøverne.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne giver kompetence i dansk sprog, så udlændingen kan klare kravene til dansk i det danske samfund, fx de krav, som stilles for, at man kan få et job eller blive optaget på en uddannelse, samt for at opnå permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab (indfødsret).

Danskprøverne afholdes hos prøveafholdende udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge.

Prøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen.

Prøvetermin maj-juni 2017

Skriftlige prøver

Studieprøven 15. maj
Prøve i Dansk 3 16. maj
Prøve i Dansk 2 17. maj
Prøve i Dansk 1 18. maj
Studieprøven sygeprøve 26. maj
Studieprøven lytteforståelse 1. juni

Mundtlig del af prøveterminen 12.-23. juni

(Eventuelle aftenprøver, dvs. prøver efter kl. 16, kan placeres den 13., 15. eller 19. juni)

Tilmeldingsfrist hos prøveafholder er den 6. marts.

Sprogcentre indberetter tal til ministeriet den 21. marts.

Medborgerskabsprøven og indfødsretsprøven 7. juni
Tilmeldingsfrist 3. maj

Prøvetermin november-december 2017

Skriftlige prøver

Studieprøven 13. november
Prøve i Dansk 3 14. november
Prøve i Dansk 2 15. november
Prøve i Dansk 1 16. november
Studieprøven lytteforståelse 24. november

Mundtlig del af prøveterminen 4 .-15. december

(Eventuelle aftenprøver, dvs. prøver efter kl. 16, kan placeres den 6., 7. eller 12. december)

Tilmeldingsfrist hos prøveafholder er den 4. september

Sprogcentre indberetter tal til ministeriet den 19. september

Medborgerskabsprøven og indfødsretsprøven af 2015 30. november
Tilmeldingsfrist 26. oktober

Gebyrer for 2017

Prøve i Dansk 1, 2 og 3 1.309 kr.
Studieprøven 785 kr.

Censorkonferencedatoer for 2017

Prøve i Dansk 1, 2 og 3 19. april
Studieprøven 30. oktober

Informationsmøder for censorer og eksaminatorer

Se oversigt over informationsmøder i 2017 (pdf) (nyt vindue)

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Hent modellen som pdf (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til danskprøverne, kan du kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på danskproever@siri.dk

Sidst opdateret 06/03 2017