Danskprøver

Ministeriet er ansvarlig for fire danskprøver: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven.

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Tilmeldingsfristen ligger cirka ti uger før prøverne.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne giver kompetence i dansk sprog, så udlændingen kan klare kravene til dansk i det danske samfund, fx de krav, som stilles for, at man kan få et job eller blive optaget på en uddannelse, samt for at opnå permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab (indfødsret).

Danskprøverne afholdes hos prøveafholdende udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge.

Prøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen.

Hent vejledning om legitimation (pdf) (nyt vindue)

Prøvetermin maj-juni2018


Skriftlige prøver

Studieprøven 14. maj
Prøve i Dansk 3 15. maj
Prøve i Dansk 2 16. maj
Prøve i Dansk 1 17. maj

Mundtlig del af prøveterminen 11.-21. juni

(Eventuelle aftenprøver, dvs. prøver efter kl. 16, kan placeres den 13., 14. eller 18. juni)

Tilmeldingsfrist hos prøveafholder er den 5. marts

Sprogcentre indberetter tal til ministeriet den 20. marts

Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprøven af 2015 6. juni
Tilmeldingsfrist 2. maj

Prøvetermin november-december 2018

Skriftlige prøver

Studieprøven 12. november
Prøve i Dansk 3 13. november
Prøve i Dansk 2 14. november
Prøve i Dansk 1 15. november

Mundtlig del af prøveterminen 3.-14. december

(Eventuelle aftenprøver, dvs. prøver efter kl. 16, kan placeres den 5., 6. eller 10. december)

Tilmeldingsfrist hos prøveafholder er den 3. september

Sprogcentre indberetter tal til ministeriet den 18. september

Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprøven af 2015 28. november
Tilmeldingsfrist 31. oktober

Prøvetermin maj-juni 2019

Skriftlige prøver

Studieprøven 13. maj 2019
Prøve i Dansk 3 14. maj 2019
Prøve i Dansk 2 15. maj 2019
Prøve i Dansk 1 16. maj 2019

Mundtlig del af prøveterminen 11.-21. juni 2019

(Eventuelle aftenprøver, dvs. prøver efter kl. 16, kan placeres den 12., 13. eller 17. juni 2019)

Tilmeldingsfrist hos prøveafholder er den 4. marts 2019

Sprogcentre indberetter tal til ministeriet den 19. marts 2019

Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprøven af 2015 6. juni 2019
Tilmeldingsfrist 2. maj 2019

Prøvetermin november-december 2019

Skriftlige prøver

Studieprøven 11. november 2019
Prøve i Dansk 3 12. november 2019
Prøve i Dansk 2 13. november 2019
Prøve i Dansk 1 14. november 2019

Mundtlig del af prøveterminen 2.-13. december 2019

(Eventuelle aftenprøver, dvs. prøver efter kl. 16, kan placeres den 4., 5. eller 9. december 2019)

Tilmeldingsfrist hos prøveafholder er den 2. september 2019

Sprogcentre indberetter tal til ministeriet den 17. september 2019

Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprøven af 2015 27. november 2019
Tilmeldingsfrist 23. oktober 2019

Gebyrer for 2019 fremgår ikke endnu.

Gebyrer for 2018, selvstuderende

Prøve i Dansk 1, 2 og 3 1.335 kr.

Studieprøven, mundtlig del

Studieprøven, skriftlig del

801 kr.

801 kr.

Censorkonferencedatoer for efterår 2018

Prøve i Dansk 1 4. oktober 2018

Billede af Danskuddannelse 1,2 og 3

Hent modellen som pdf (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til danskprøverne, kan du kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på [email protected]

Sidst opdateret 25/09 2018