Danskprøver

Ministeriet er ansvarlig for fire danskprøver: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven.

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Tilmeldingsfristen ligger cirka ti uger før prøverne.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne giver kompetence i dansk sprog, så udlændingen kan klare kravene til dansk i det danske samfund, fx de krav, som stilles for, at man kan få et job eller blive optaget på en uddannelse, samt for at opnå permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab (indfødsret).

Danskprøverne afholdes hos prøveafholdende udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge.

Prøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen.

Hent pjecen Vejledning om legitimation (pdf)

Prøvetermin november-december 2019

Skriftlige prøver

Studieprøven 11. november 2019
Prøve i Dansk 3 12. november 2019
Prøve i Dansk 2 13. november 2019
Prøve i Dansk 1 14. november 2019

Mundtlig del af prøveterminen 2.-13. december 2019

(Eventuelle aftenprøver, dvs. prøver efter kl. 16, kan placeres den 4., 5. eller 9. december 2019)

Tilmeldingsfrist hos prøveafholder er den 2. september 2019

Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprøven af 2015 27. november 2019
Tilmeldingsfrist 23. oktober 2019

Gebyrer for 2019, selvstuderende

Prøve i Dansk 1, 2 og 3 1.362 kr.

Studieprøven, mundtlig del

Studieprøven, skriftlig del

817 kr.

817 kr.

 

Billede af Danskuddannelse 1,2 og 3

Hent modellen som pdf (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til danskprøverne, kan du kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på [email protected]

Sidst opdateret 01.07.2019