Udlændinge- og Integrationsministeriet

Nyheder
Nyt overblik over bosniske krigsflygtninge på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet
13.02.2019
Omkring 17.000 bosniske krigsflygtninge bosatte sig i Danmark i midten af 1990’erne. I dag bor ca. 13.500 af dem stadig i landet. Der er stor forskel på, hvordan de forskellige aldersgrupper klarer sig på det danske arbejdsmarked, viser nye tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Kurser om repatrieringsordningen til alle landets kommuner
11.02.2019
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) tilbyder gennem hele 2019 landets kommuner opkvalificerende kurser om repatrieringsordningen.
Regeringen fremsætter lovforslag om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
06.02.2019
Regeringen fortsætter kampen for at styrke danske virksomheders muligheder for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft og fremsætter derfor i dag et lovforslag med flere forskellige initiativer.
Landsdækkende netværksmøde om forandring og forankring på integrationsområdet
05.02.2019
De kommunale praktiker- og ledernetværk om integration inviterer til fællesmøde torsdag den 28. marts 2019 på Hotel Park i Middelfart.
Flere nyheder