Forsiden

Nyheder
Mange flere nyankomne flygtninge får job
07/07 2017
Antallet af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i arbejde er steget markant, fra 20 pct. til 27 pct. på bare ét år. Stigningen er kommet, efter at regeringen har ændret sin tilgang sammen med landets kommuner og virksomheder.
Nye initiativer skal skabe øget tryghed i byerne
07/07 2017
Som led i regeringens indsats på området tager Udlændingestyrelsen nu en række konkrete initiativer for at imødegå problemer skabt af tilrejsende EU-borgere.
Genudmelding - pulje til udvikling af kommunale handlingsplaner til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
07/07 2017
Initiativet har til formål at styrke den kommunale indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering baseret på et styrket tværsektorielt samarbejde.
Tilbudsindhentning: Foranalyse vedrørende modultest
06/07 2017
Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest (danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.)
Flere nyheder