Udlændinge- og Integrationsministeriet

Nyheder
Analyse af etableringskortet
21.03.2019
Styrelsen for International Rekruttering og Integration offentliggør i dag en analyse af etableringskortet.
Færre asylansøgere i februar sammenlignet med sidste år
20.03.2019
Danmark modtager stadig få asylansøgere. De nyeste tal viser, at der er registreret væsentligt færre asylansøgere i februar 2019 sammenlignet med samme periode sidste år.
Pulje til efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.
15.03.2019
Som led i kvalitetssikringen af danskuddannelserne yder styrelsen tilskud til efteruddannelse af lærere, ledere og vejledere ved danskuddannelserne.
Civilsamfundet skal styrke indsatsen for ikke-vestlige indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet
12.03.2019
Som led i en styrket indsats for ikke-vestlige indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet, udbyder Styrelsen for International Rekruttering og Integration en pulje, der skal bringe kvinderne tættere på arbejdsmarkedet.
Flere nyheder