Telefonsamtaler

Udlændingestyrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med telefonsamtaler i Telefonienheden – herunder optagelse af telefonsamtaler til internt træningsbrug.

Formål og retsgrundlag

Formålet med optagelse af telefonsamtaler i Telefonienheden er uddannelsesbrug, og retsgrundlaget herfor vil således være databeskyttelsesforordningens regler om samtykke i kapitel 2. Både artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a, kan være nødvendige som hjemmelsgrundlag, da det ikke er til at forudse, om samtalen vil bero på almindelige ikke-følsomme oplysninger efter artikel 6 eller følsomme oplysninger efter artikel 9.

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, som vi registrerer om dig, vil være de oplysninger, der udveksles i telefonsamtalen. Det vil sige, at det både kan være almindelige og følsomme oplysninger.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Optagelsen af telefonsamtaler er udelukkende er til internt træningsbrug. Derfor vil oplysningerne ikke blive videregivet til andre myndigheder, eller virksomheder.

Opbevaring af dine oplysninger

Dine oplysninger i form af optagelserne af telefonsamtalerne opbevares i 3 måneder. Udlændingestyrelsen sletter af egen drift telefonsamtalen, når tidsperioden er udløbet. Du kan dog anmode om sletning af samtalen før, ligesom du kan gøre dine andre rettigheder gældende.

Sidst opdateret 08.10.2019