Telefonsamtaler

Udlændingestyrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med telefonsamtaler i Telefonienheden – herunder oplysninger givet i forbindelse med brugerundersøgelser til internt træningsbrug.

Formål og retsgrundlag

Som en del af oplæringen i vores telefonienhed kan man deltage i en brugerundersøgelse efter telefonsamtalen med vores medarbejder. Deltagelse er frivillig, og retsgrundlaget for behandlingen er reglerne om samtykke i kapitel 2 i databeskyttelsesforordningen. Artikel 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen er styrelsens hjemmelsgrundlag.

Formålet med brugerundersøgelserne er oplæring af medarbejdere.

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, som vi registrerer om dig, vil være de oplysninger, der gives som svar på spørgsmålene i brugerundersøgelsen. Spørgsmålene og svarene i undersøgelsen vil vedrøre almindelige ikke-følsomme oplysninger.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Brugerundersøgelserne er udelukkende til intern oplæring. Derfor vil oplysningerne ikke blive videregivet til andre myndigheder eller virksomheder.

Opbevaring af dine oplysninger

Dine oplysninger - svar - i brugerundersøgelsen opbevares i 2 måneder. Udlændingestyrelsen sletter af egen drift oplysningerne, når tidsperioden er udløbet. Du kan dog anmode om sletning af oplysningerne på et tidligere tidspunkt.

Sidst opdateret 21.01.2020