Styrelsens behandling af personoplysninger

I forbindelse med løsningen af Udlændingestyrelsens opgaver behandler vi oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

Her på siden kan du læse mere om til hvilke formål, vi behandler personoplysninger.

På de underliggende sider kan du læse mere specifikt om de forskellige formål. Du kan også læse om, på baggrund af hvilket lovgrundlag vi behandler oplysningerne, hvilke typer af personoplysninger vi behandler, om vi deler oplysningerne med andre modtagere, og hvordan vi opbevarer dine oplysninger.

Du kan endvidere læse om dine rettigheder til bl.a. indsigt i, hvad vi har registreret om dig, og om hvordan du kommer i kontakt med os eller med vores databeskyttelsesrådgiver.

Vi behandler personoplysninger til disse formål:

Ophold i Danmark
Klagesagsbehandling
Henvendelser om aktindsigt, indsigt, registreredes rettigheder og anmodninger om indsigt mv.
Henvendelser fra borgere
Folketingsbetjening
Udarbejdelse af retsforskrifter
Netværk
Videoovervågning
Telefonsamtaler

Dine rettigheder

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du bl.a. ret til at:

  • Få indsigt i Udlændingestyrelsens behandling af dine oplysninger
  • Gøre indsigelse mod Udlændingestyrelsens behandling af dine oplysninger
  • Få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende
  • Modtage en udskrift af de personoplysninger, vi behandler om dig

Læs mere om dine rettigheder

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte den dataansvarlige, dvs. Udlændingestyrelsen:

For at kunne behandle din henvendelse har vi behov for at kunne identificere dig entydigt. Det kan fx ske ved, at du henviser til et sagsnummer, din fulde adresse eller evt. angiver dit CPR-nummer. Vi opfordrer til, at du henvender dig via en sikker forbindelse, fx gennem brug af e-boks.

Udlændingestyrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Udlændingestyrelsen har en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. rådgiver Udlændingestyrelsen om reglerne for behandling af personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på følgende måder:

  • E-boks: Udlændingestyrelsen, vælg underemnet Databeskyttelsesrådgiver eller skriv en besked direkte i eBoks (kræver NemID)
  • E-mail: Skriv via vores kontaktformular. Vælg emnet ’Databeskyttelse (kontakt DPO)’
  • Telefon: +45 35366600
  • Brev: Udlændingestyrelsen, Att. Databeskyttelsesrådgiver, Farimagsvej 51A, 4700 Næstved

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Læs mere om, hvordan man klager til Datatilsynet 

Sidst opdateret 15.06.2020