Om styrelsens virksomhed

Organisation

Styrelsens direktør er Niels Henrik Larsen. Styrelsen er opdelt i tre centre, som hver ledes af en vicedirektør: Center for Asyl, Center for Administration og Asylindkvartering samt Center for Familie og Besøg.

Se organisationsdiagram for Udlændingestyrelsen (pdf)

Se organisationsdiagram for Udlændingestyrelsen på engelsk (pdf)

Sagsbehandlingstider

Udlændingestyrelsen har på flere sagsområder fastsat maksimale frister for, hvor lang tid man må forvente at skulle vente på en afgørelse.

Derudover er der fastlagt maksimale gennemsnitlige sagsbehandlingstider for asylsager og højeste ventetid i Borgerservice.

Endvidere er der fastlagt maksimale sagsbehandlingstider for udstedelse af visum.

Se sagsbehandlingstider (nyt vindue)

Kontrakter

Udlændingestyrelsen indgår hvert år en mål- og resultatplan med Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kontrakten indeholder nogle udvalgte målbare aktiviteter for kerneområderne, der vil være i fokus for styrelsens indsats det pågældende år.

Se Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2020 (pdf) (nyt vindue)

Find mål- og resultatplaner for Udlændingestyrelsen (nyt vindue)

Det er Udlændingestyrelsens opgave at sørge for indkvartering og forsørgelse af asylansøgere og visse andre udlændinge uden lovligt ophold. Opgaven løses i samarbejde med en række operatører, der står for den daglige drift af asylcentrene.

Se kontrakter med operatørerne af asylcentre på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Økonomi

Styrelsens økonomi er beskrevet i årsrapporten, som udkommer hvert forår.

Læs Udlændingestyrelsens årsrapport 2016(pdf)

Find tidligere årsrapporter fra Udlændingestyrelsen (nyt vindue)

Resultatløn til styrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af hhv. direktørens og den konstituerede direktørs samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntning for 2018 udgør i alt 90.000 kr.

Lovgivning

På nyidanmark.dk findes en forenklet og redigeret gengivelse af lovgivning, regler og praksis.

Desuden findes der på nyidanmark.dk en samling af links til love, bekendtgørelser, praksisnotater m.v. inden for styrelsens område.

Se lovstof på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Sociale medier

Udlændingestyrelsen har en profil på netværkssitet LinkedIn. 

Følg Udlændingestyrelsen på LinkedIn (nyt vindue)

Sidst opdateret 02.01.2020